BIBLIOTEKET

Her finner du artikler om relevante problemstillinger for deg som jobber i prosjekt. Som regel er dette artikler jeg har skrevet basert på spørsmål jeg får på kurs og temaer som er aktuelle for alle som er interessert i prosjektarbeid. Som du ser, så er jeg veldig opptatt av prosjektroller. En av de viktigste grunnene til at prosjekter feiler, er at man har en uavklart rollefordeling innledningsvis. Og hvis du har fått tildelt en rolle i et prosjekt – men er usikker på hva den innebærer: Sett deg inn i det nå, så vet du hva du blir holdt ansvarlig for. Etterpåklokskap er presist, men relativt unyttig.

Er du klar for høstens prosjekter?

Det er bra å kunne noe om prosjekter, men det er to ting til du kan jobbe med for å forberede deg best mulig til høsten: Stresshåndtering og «Imposter syndrome». Her finner du gratis hjel:
Les mer
Elin bak et bord med laptop foran seg, ser på kameraet. Tekst: digital samtale, veiledning 1-1

Trenger du hjelp med prosjektet?

Hvis du er heldig, så har du folk i egen organisasjon som har tid – og kompetanse – til å sparre med deg om relevante problemstilllinger du opplever i prosjektarbeidet. Den største fordelen med å snakke med folk i egen organisasjon er at du slipper å forklare hvordan det er hos dere. De skjønner hva du …
Les mer

Oppstartmøte prosjekt

Ikke la deg lure av at denne e-boken er på 8 sider. Den er essensen i alle prosjektmetoder. Uansett om du bruker PMP, PRINCE2, Scrum, Agile eller KANBAN – dette er grunnleggende spørsmål som vil avdekke mye av fundamentet for prosjektet.
Les mer

Hvordan kan man unngå sløsing i frivillige organisasjoner?

Etter å ha vært engasjert som tillitsvalgt i ulike frivillige organisasjoner i hele mitt voksne liv, har sett veldig mye flott engasjement. Jeg har også sett tilfeller hvor dette engasjementet brukes opp på prosjekter som ikke fører noen vei. Eller prosjekter som ser tilsynelatende flotte og riktige ut – men som styres så dårlig …
Les mer

Prosjektleder uten prosjektorganisasjon

Uavklarte roller skaper problemer Når en virksomhet definerer en oppgave som et prosjekt, er det mest naturlige å utnevne en prosjektleder. Da har man definert ansvaret, ikke sant? Men hvem er det som utnevner denne prosjektlederen? Hvem er det som følger opp? Hvem skal prosjektleder rapportere til? Da snakker jeg ikke om hvilken person, men hvilken …
Les mer

Få kontroll på prosjektet

Uten struktur så skal det veldig mye godvilje, entusiasme og samhold til for at prosjektet skal lykkes. Hvis alle vil, og kan, da kan du få til nesten hva som helst uten å ha noen bevisst prosjektstruktur. Erfaringsmessig ser vi dessverre at både samholdet og entusiasmen kan slites tynt uten et rammeverk.
Les mer

Vi skal bare få hjulene til å gå rundt, vi

Med jevne mellomrom møter jeg kunder som egentlig ikke driver med prosjekter. De har sin virksomhet, sin verdiskapning, og prosjekter er bare noe de holder på med litt på siden. Litt som et nødvendig onde. Organisasjonen er liten, det er de samme folka som bemanner alle funksjoner – uansett om du kaller det løpende drift …
Les mer

Hvordan sette gode kriterier for prosjektmål

Det er egentlig bare to ting du skal holde styr på: Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet, og hvordan skal vi klare å iverksette den effekten? Det som er veldig vanlig i praksis, er å starte med en formulering av selve prosjektmålet. Da ønsker man å definere så tydelig som mulig – hva …
Les mer

Hvorfor unngår vi konflikter?

Ingen synes det er hyggelig å være midt oppe i en konflikt. Folk kvier seg, de unngår problemet – eller de folka det gjelder. Hvis vi bare venter, så vil det gå over av seg selv, ikke sant? Jeg har ikke truffet noen som liker å være i konflikt. uansett hvor uberørt de kan se …
Les mer

Forskjellen på Prosjektstyre og Referansegruppe

Hvem beslutter og hvem gir råd?Dette er en helt avgjørende forståelse å ha med seg inn i prosjektarbeidet. Prosjektleder er en tittel som det er ganske greit å få oversikt over. Prosjekteier, derimot, og prosjektstyre – dette er ofte roller som tildeles i organisasjonen, og hvor det veldig fort kan bli uklarhet i forhold til …
Les mer

Hvordan megle i en konflikt?

Har du mest lyst til å utsette hele problemstillingen? Det er forståelig, men det skader både prosjektets fremdrift og ditt renomme som prosjektleder. Så hopp i det, så får du en løsning på konflikten.Hvis du jobber i et matriseprosjekt, og har to medarbeidere som kommer fra hver sin avdeling i linjeorganisasjonen – og så er de …
Les mer

Usynlig kvinnelig prosjektleder

Damer, dere må synes! Er du prosjektleder skal du ha din egen boks. Helt tydelig som bindeleddet mellom teamet og prosjekteier. Det skal være en definert rolle som gjelder akkurat for dette prosjektet – helt uavhengig av den rollen du (og de over deg) har i basisorgansasjonen.
Les mer

Prosjektroller og beslutningsnivåer

Det er krevende å definere og etablere en prosjektorganisasjon. Det handler om hvilke mennesker som involveres, hvilket engasjement de har, hvorvidt de ønsker å gjøre dette prosjektet, og hvilken autoritet de skal få i forhold til alt annen som er viktig i en organisasjon.
Les mer

Prosjekteier leker gjemsel

Hvilket ansvar har prosjekteier? Uklar rollebeskrivelse på dette nivået i organisasjonen fører til mange problemer. Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet blir en suksess. En av grunnene til at mange prosjekter mislykkes er derfor fordi man ikke har en dedikert prosjekteier fra start.  Mange virksomheter  har ikke definert tydelig nok hvem som skal ha rollen prosjekteier. …
Les mer

Folk som krangler jobber ikke, de samler bevis

Hvis du jobber i prosjekter, så vil rammebetingelsene – begrensninger i tid, penger, ressurser, ulik målforståelse –  kunne trigge konflikter.  Men det er mulig å løse konflikter. På den annen side så ser jeg at mange tåler mer konflikt i prosjekter. Det er midlertidig, man biter tenna sammen og holder ut – for prosjektet blir jo …
Les mer

Hvordan takle konflikten på jobben – 7 smarte grep

Gratis e-bok med 7 smarte grep for å takle konflikter på jobben Vil du heller høre lydsporet? Hør episoden i Podbean her, den er kun 15 minutter lang! Har du en konflikt på jobben? Gruer du deg til å komme tilbake på jobb etter ferien? Har du et problematisk forhold til sjefen din, eller til en kollega? I denne e-boken …
Les mer

Gruer du deg til møtet i styringsgruppa?

Det er kjedelig å grue seg til møtet i styringsgruppa hvis du er prosjektleder. Det er enda kjedeligere hvis det er du som er prosjekteier. Den rollen er ofte undervudert, og den som blir utnevnt til prosjekteier har ofte mange andre oppgaver og for liten kjennskap til prosjektet. Men fordi man sitter i en linjeposisjon …
Les mer

Hva er et vellykket prosjekt?

Prosjekttriangelet er vel viktig? Dette er det klassiske kriteriet for om et prosjekt er vellykket: Dere leverer på tid, innenfor budsjett, og en leveransekvalitet som står i forhold til kravspesifikasjonen. Tid, kostnad og kvalitet – er det nok? Men hva om det ikke er godt nok? Kanskje premissene har endret seg underveis. Det man …
Les mer

Hvordan havnet du egentlig i prosjekt?

Hvordan havnet du egentlig i prosjekt? Jeg tror at du er dyktig. Du vet hva du driver med, du er god i jobben din. På ett eller annet tidspunkt har noen bedt deg se nærmere på et prosjekt Og så sier du ja. Du er engasjert, og vil gjerne  bidra.  Jeg har hatt tusenvis av prosjektledere, prosjekteiere …
Les mer

Er ditt prosjekt et nytt skandaleprosjekt?

Du har ikke lyst til å plutselig være den som blir pekt på som ansvarlig for et skandaleprosjekt, vil du vel? Ok, dere ligger forhåpentligvis ikke an til å tape en milliard, men du er kanskje bekymret nok for millionene? Vet du egentlig hvilket ansvar som ligger i den prosjektrollen du sa ja til?   Hvordan blir det et …
Les mer

Hvordan lage et godt kursprogram?

«Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, lærer jeg» Det er mye sant i denne setningen. Alle som har vært på kurs vet hvor mye som blir glemt rett etterpå. Så hva kan du som bestiller av et kursopplegg gjøre for å få effekt? Du ønsker jo en effekt, ikke …
Les mer