BIBLIOTEKET

Her finner du artikler om relevante problemstillinger for deg som jobber i prosjekt. Som regel er dette artikler jeg har skrevet basert på spørsmål jeg får på kurs og temaer som er aktuelle for alle som er interessert i prosjektarbeid. Som du ser, så er jeg veldig opptatt av prosjektroller. En av de viktigste grunnene til at prosjekter feiler, er at man har en uavklart rollefordeling innledningsvis. Og hvis du har fått tildelt en rolle i et prosjekt – men er usikker på hva den innebærer: Sett deg inn i det nå, så vet du hva du blir holdt ansvarlig for. Etterpåklokskap er presist, men relativt unyttig.

Forskjellen på Prosjektstyre og Referansegruppe

Hvem beslutter og hvem gir råd?Dette er en helt avgjørende forståelse å ha med seg inn i prosjektarbeidet. Prosjektleder er en tittel som det er ganske greit å få oversikt over. Prosjekteier, derimot, og prosjektstyre – dette er ofte roller som tildeles i organisasjonen, og hvor det veldig fort kan bli uklarhet i forhold til…
Les mer

Hvordan megle i en konflikt?

Har du mest lyst til å utsette hele problemstillingen? Det er forståelig, men det skader både prosjektets fremdrift og ditt renomme som prosjektleder. Så hopp i det, så får du en løsning på konflikten.Hvis du jobber i et matriseprosjekt, og har to medarbeidere som kommer fra hver sin avdeling i linjeorganisasjonen – og så er…
Les mer

Prosjekteier leker gjemsel

Hvilket ansvar har prosjekteier? Uklar rollebeskrivelse på dette nivået i organisasjonen fører til mange problemer. Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet blir en suksess. En av grunnene til at mange prosjekter mislykkes er derfor fordi man ikke har en dedikert prosjekteier fra start.  Mange virksomheter  har ikke definert tydelig nok hvem som skal ha rollen…
Les mer

Hvordan takle konflikten på jobben – 7 smarte grep

Gratis e-bok med 7 smarte grep for å takle konflikter på jobben Vil du heller høre lydsporet? Hør episoden i Podbean her, den er kun 15 minutter lang! Har du en konflikt på jobben? Gruer du deg til å komme tilbake på jobb etter ferien? Har du et problematisk forhold til sjefen din, eller til…
Les mer

Møte i styringsgruppa

Det er kjedelig å grue seg til møtet i styringsgruppa hvis du er prosjektleder. Det er enda kjedeligere hvis det er du som er prosjekteier. Den rollen er ofte undervudert, og den som blir utnevnt til prosjekteier har ofte mange andre oppgaver og for liten kjennskap til prosjektet. Men fordi man sitter i en linjeposisjon…
Les mer

Hva er et vellykket prosjekt?

Prosjekttriangelet er vel viktig? Dette er det klassiske kriteriet for om et prosjekt er vellykket: Dere leverer på tid, innenfor budsjett, og en leveransekvalitet som står i forhold til kravspesifikasjonen. Tid, kostnad og kvalitet – er det nok? Men hva om det ikke er godt nok? Kanskje premissene har endret seg underveis. Det man trodde…
Les mer

Hvordan havnet du egentlig i prosjekt?

Hvordan havnet du egentlig i prosjekt? Jeg tror at du er dyktig. Du vet hva du driver med, du er god i jobben din. På ett eller annet tidspunkt har noen bedt deg se nærmere på et prosjekt Og så sier du ja. Du er engasjert, og vil gjerne  bidra.  Jeg har hatt tusenvis av…
Les mer
1 2