BIBLIOTEKET

Her finner du artikler om relevante problemstillinger for deg som jobber i prosjekt. Som regel er dette artikler jeg har skrevet basert på spørsmål jeg får på kurs og temaer som er aktuelle for alle som er interessert i prosjektarbeid. Som du ser, så er jeg veldig opptatt av prosjektroller. En av de viktigste grunnene til at prosjekter feiler, er at man har en uavklart rollefordeling innledningsvis. Og hvis du har fått tildelt en rolle i et prosjekt – men er usikker på hva den innebærer: Sett deg inn i det nå, så vet du hva du blir holdt ansvarlig for. Etterpåklokskap er presist, men relativt unyttig.

Er ditt prosjekt et nytt skandaleprosjekt?

Du har ikke lyst til å plutselig være den som blir pekt på som ansvarlig for en milliardsprekk, vil du vel? Ok, kanskje ikke en milliard, men du er kanskje bekymret nok for millionene? Vet du egentlig hvilket ansvar som ligger i den prosjektrollen du sa ja til?  Hvordan blir det et skandaleprosjekt? Helt enkelt:Uklare roller. Uklart ansvar. Umoden prosjektorganisasjon……
Les mer

Why would you run a project as PRINCE2?

It may sound daunting to run your project as a PRINCE2 project, but it is really just adapting a structure, and then focus on WHY and WHAT. You would never start a Project just to spend money and time just because you have too much of it, would you? You wouldn’t want to initiate a…
Les mer

Hvordan lage et godt kursprogram?

Du vil ha folka dine opp et trinn på prosjektkompetanse. Men hvor begynner du, og hva må du gjøre for å sikre et godt resultat? Hvordan få effekt av læring? “Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, lærer jeg” Det er mye sant i denne setningen. Alle som har…
Les mer

Why would you want to run your project as PRINCE2?

It may sound daunting to run your project as a PRINCE2 project, but it is really just adapting a structure, and then focus on WHY and WHAT. You would never start a Project just to spend money and time just because you have too much of it, would you? You wouldn’t want to initiate a…
Les mer
1 2