BIBLIOTEKET

Her finner du artikler om relevante problemstillinger for deg som jobber i prosjekt. Som regel er dette artikler jeg har skrevet basert på spørsmål jeg får på kurs og temaer som er aktuelle for alle som er interessert i prosjektarbeid. Som du ser, så er jeg veldig opptatt av prosjektroller. En av de viktigste grunnene til at prosjekter feiler, er at man har en uavklart rollefordeling innledningsvis. Og hvis du har fått tildelt en rolle i et prosjekt – men er usikker på hva den innebærer: Sett deg inn i det nå, så vet du hva du blir holdt ansvarlig for. Etterpåklokskap er presist, men relativt unyttig.

No post found!