Referanser

Dette er noen referanser Elin har fått fra kursdeltakere og samarbeidspartnere:


Elin er en dyktig kursholder. Jeg har deltatt på kurs i PRINCE2 sertifisering der hun var kursholder. Hun har sterke pedagogiske evner og en måte å kommunisere faget på som gjør det interessant og enklere å forstå. Jeg gir henne mine beste anbefalinger!

Marianne Røsby // Produkteier, NAV


Vi satt fast med egna utmaningar i en låsning som vi kom ur själva. På bara ett par samlingar hjälpte Elin oss att se möjligheter som gjorde att vi kunde komma stärkta ur den besvärliga situationen. Adire gav oss hjälp till självhjälp på et professionellt och effektivt sätt och vi är mycket nöjda.

Rikard Lindberg // MD at META, Operational Development and Project Management


Elin er en meget god samarbeidspartner som jeg trygt kan anbefale til alle som vil styrke sin kompetanse i prosjektfaget.

Sverre Gjestrum // Daglig leder, Bedriftspartner


Elin Maageng Jakobsen fremstår som en svært kompetent og erfaren prosjektleder med bra pedagogisk formidlingsevne. De teoretiske elementene i prosjektfaget blir elegant satt i system med konkrete og lettfattelige eksempler. De praktiske gruppeoppgavene bidrar til å tydeliggjøre hva som er helt essensielt når man skal gjennomføre gode prosjekter, og gir samtidig en bevissthet om hvilke fallgruver man absolutt må unngå.. Kurset i prosjektledelse ga meg en helhetlig forståelse for faget og et solid grunnlag å jobbe videre med. For meg var dette et perfekt kursopplegg.

Bjørn Linnerud // Organization and System Controller at Nettbuss AS


Deltok i prosjektledekurset til Adire der Elin var en meget god kursholder. Vi gjennomgikk rollen til en prosjektleder med særlig lys på lederskapsfunksjonen. Dette var meget nyttig for meg både som person og leder, da vi jobbet mye med personprofiler og praktisk dag til dag forhold som en prosjektleder møter. Bra balanse mellom teori, praktiske oppgaver og diskusjoner.

Geir Christian Solvær // Forretningsutvikling & Forsikringsmegling


Elin har holdt kurs for Bouvet siden 2001. Jeg har samarbeidet med Elin om å videreutvikle kurstilbudet vårt innen Prosjektledelse. Elin er faglig sterk, har stort engasjement og er meget tilpasningsdyktig. Hun gjennomfører sine kurs på en meget profesjonell og motiverende måte, og oppnår topp score på kursevalueringene etter hvert kurs. Jeg kan anbefale henne til alle som ønsker å heve sin kompetanse innen prosjektarbeid og prosjektledelse.

Nina Alfstad Sæther // Produktansvarlig, Bouvet


Gjennom en etterutdanning i prosjektledelse var jeg i sin tid så heldig å stifte bekjentskap med Elin som foredragsholder i kursene Forhandlingsledelse og Lederskap.

Elin er en utmerket foredragsholder som er flink til å engasjere sine elever, og lærdommen fra de realistiske casene som ble benyttet har jeg hatt stor gleda av i min videre karriere. Hun byr på seg selv og sin profesjonelle erfaring, og selv idag - mange år etter at jeg deltok – tar jeg meg fra tid til annen å referer til et av casene fra forhandlingsledeleseskurset. Lederskapskurset bidro også til å gjøre meg tryggere i rollen som prosjektleder.

Jeg kan trygt anbefale et samarbeid med Elin

Svend-Olav Svendsen // Program Manager, Sykehuspartner


Elin er superflink. Ikke bare lærte vi masse, men det var morsomt også, samtidig som det ble vinklet mot hver enkelts utfordringer. Oppsummeringen var superbra og fikk meg virkelig til å oppleve dette som nyttig. Stor takk til Elin som klarte å gi det hver enkelt trengte til en nokså sammensatt deltakermasse. Profesjonelt gjennomført og glimrende tidsdisponering. Synd det ikke gikk an å gi høyere score på fremføring.

Jeg fikk ”flow” av å delta og motivasjon og oppmuntring  med tilbake til en utfordrende hverdag.

Kathrine Letting // Solution Architect, Local Team Lead Development, The Linde Group


EWOS Innovation valgte Elin Jakobsen til å holde internt tre-dagers kurs i prosjektledelse for alle forskerne og lederne hos oss. Hun holdt tilsammen to kurs for oss, for to ulike grupper, hvorav ett kurs på engelsk. Vi opplevde at undervisningen var praktisk, relevant og knyttet opp til våre prosjektprosesser. Det var godt rom for refleksjon, spørsmål og arbeid med cases. Kurset førte til felles forståelse for begreper og prosesser i prosjektarbeid. I etterkant av kurset oppgraderte vi flere prosjektprosedyrer basert på det vi hadde lært.

Elisabeth Svendsen Urdahl // Director HR & Administrative Services, EWOS Innovation


I strongly recommend Elin as a trainer for Project Management trainings. Well prepared, excellent knowledge, reat results mixed with a nice personality.

Ingela Westergren // Development Manager Business Development Altia Plc


Jeg hadde stort utbytte av kurset i forhandlingsteknikk og kommunikasjon som Elin holdt. Dette kurset hadde store verdi fordi jeg lærte teknikker som jeg kunne benytte meg av direkte etter kurset. Gjennom kurset fikk man en bevisstgjøring av egen kommunikasjons- og forhandlingsteknikk/stil, og man fikk også god mulighet til å prøve seg på nye atferdsmåter i forbindelse med rollespill.

Nora Skauen // Head of Delivery, SAP Nordic


Elin er målrettet og nyskapende, lytter til kunder og deltakere, og lytter en gang til, tar dem på alvor – og spør seg selv ”Hvordan kan jeg best levere akkurat til de som er i rommet her og nå”.

Bjørn Z. Ekelund // Adm. dir, Human Factors


Elin holdt et glimrende kurs i innføring i prosjektledelse hvor jeg var deltaker. Meget god balanse mellom teori og praksis. Nyttige ting å ta med seg videre som lar seg gjennomføre i praksis.

Ranveig Eldevik // Produktansvarlig at Trainor Elsikkerhet AS


Jeg har samarbeidet med Elin om å bygge opp og videreutvikle prosjektledelseskursene til Confex. Elin er faglig dyktig, profesjonell og en engasjerende person å samarbeide med. Hun har et stort fokus på kvalitetssikring gjennom hele prosessen, så sluttproduktet skal bli så bra som mulig. I gjennomføringen av kursene får hun meget gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt på kursene hennes.

Det er en glede å jobbe med en så dyktig, profesjonell og faglig sterk person som Elin, og jeg anbefaler henne gjerne til fremtidige samarbeidspartnere.

Kristoffer Dalgrav // Prosjektleder, Confex Norge


Elin Maageng Jakobsen kan faget sitt til fingerspissene, og leverte et inspirerende kurs i prosjektledelse for Positiv Opplæring. Hun formidlet sin kunnskap på en utmerket måte, og deltakerne fikk konkrete verktøy de kunne ta i bruk med det samme. Elin hadde god dialog med deltakerne under hele kurset, slik at hun best mulig kunne avdekke den enkeltes behov.

Hanne Drivenes // Produktutvikler, Positiv Opplæring Norge


Kurset til Elin lærte meg mye i forbindelse med riktig prioritering og oppfølging underveis. Samtidig var kurset meget lærerikt med tanke på teamoppbygging og samarbeid. Et komplett kurs som er lett anvendelig i jobbsammenheng.

Agata Karolina Kraus Dahl // Concern Controller, BAMA Gruppen AS


Insert Testimonial