GRATIS NETTKURS I PROSJEKTLEDELSE

Elin Maageng Jakobsen

NETTKURS HAR FORANDRET SEG FORT!

Det er nesten ingen grenser for hva du kan finne av kurs på nett nå. I løpet av det første korona-året har de fleste aktører skjønt at de må være tilgjengelig online. Enten med filmer eller med digitale workshops.

Det gir deg fantastiske muligheter!

Husker du i gamle dager? Da kurs foregikk i kursrom? I alle de årene jeg reiste rundt i Norge og innimellom til utlandet – da visste ikke kursdeltakerne hva de fikk. Du meldte deg på kurs, og kom til kurslokalet og håper det beste. Har du gått på kurs en eller annen gang – så vet du hva jeg snakker om.

Still krav til undervisningsopplegget

Et nettkurs er ikke å filme en kursholder som skriver på en whiteboard. Et nettkurs er tilpasset formatet. Konkret, konsentrert og til poenget.

I 2015 begynte jeg å jobbe med video og utvikling av nettkurs. Og nå kan jeg gi fra meg små gratiskurs – hver film er bare noen minutter lang. Da kan du kjapt få med deg essensen i temaet.

Disse kursene er helt gratis – du behøver ikke gi fra deg noen informasjon – bare klikk og se!

STRUKTURERT VISUALISERING

Eventer er en prosjektform som skiller seg fra andre prosjekter. Her må alt fungere akkurat på de datoene eventet kjøres.

Når vi snakker om prosjekttriangelet, så er deadline en av begrensningene man oppleve i prosjekter – men aldri i så stor grad som i eventer.

Her går jeg gjennom en planleggingsmetode for eventer som jeg har kalt «Strukturert visualisering». Det handler om visualisering, om empati med aktørene og om struktur – for at selve eventet skal bli vellykket.

PLANLEGGING AV EVENT-PROSJEKTER

INTERESSENTANALYSE

OPPTAK AV DIGITALT KURS

Denne filmen er opptak av et digitalt kurs jeg gjennomførte for en kunde.

Her viser jeg hvordan dere kan identifisere hvilke interessenter som er aktuelle for akkurat deres prosjekt, hvordan man kategoriserer dem – og ikke minst: Hvordan man analyserer dem i forhold til hvilken interesse de har for prosjektet – og hvilken påvirkningsmulighet de har.

TAKLE DILEMMA

Mange prosjektledere i små organisasjoner opplever at de har fått et stort ansvar, uten nødvendigvis å ha fått den støtten fra resten av organisasjonen som de trenger for å kunne gjennomføre.

Jeg har dessverre sett mange virksomheter hvor man legger et stort ansvar på prosjektleder – men glemmer at det uansett er nødvendig å ha en grunnleggende prosjektorganisasjon å bygge prosjektet på.

Her får du tips om hvordan du kan ta grep slik at du får nødvendige fullmakter og gjennomføringsmulighet.

PROSJEKTLEDER UTEN ORGANISASJON

PROSJEKTER I FRIVILLIGE ORGANISASJONE

FRIVILLIGHETEN

Denne filmen har jeg laget på oppfordring.

VI er mange som engasjerer oss i frivillige organisasjoner: Idrettslag, pasientorganisasjoner, borettslag og velforeninger, skolesamarbeid…..

Jeg har vært engasjert i alt dette – og har brukt mye av min prosjekterfaring når jeg har gjennomført frivillige prosjekter.

Her viser jeg hvordan du kan bruke prosjektteorien for å få bedre prosjekter og bedre gjennomslag – uten at det blir for byråkratisk.

DETTE KURSET BESTÅR AV 3 FILMER

 1. Rammene for prosjektet
 2. Definisjon av prosjektsuksess
 3. Overordnet planlegging og rolledefinisjon

STRUKTUR OG ROLLER I PROSJEKT

SJEKKLISTE FOR OPPSTART AV PROSJEKTER

DETTE KURSET BESTÅR AV TRE FILMER:

 1. Hvem er prosjektets oppdragsgiver?
 2. Hva skal prosjektet levere?
 3. Hvem har du med deg i prosjektteamet?

DETTE KURSET BESTÅR AV 4 FILMER

 1. Hvorfor forebygge konflikter?
 2. Emosjonell intelligens
 3. Rolleforståelse er avgjørende
 4. Bygg en god kultur på jobben

HVORDAN FOREBYGGE KONFLIKTER

GRATISKURS I PRINCE 2

DETTE KURSET BESTÅR AV FIRE FILMER:

 1. Forbered deg på sertifisering
 2. Definisjon og de 7 prinsippene
 3. De 7 temaene
 4. De 7 prosessene
 5. Bonusvideo: Sammenhengen mellom prosesser og faser i PRINCE2

ADIRE PÅ YOUTUBE