ER DU NY SOM PROSJEKTLEDER?

Sannsynligvis kan du faget ditt bedre enn du kan prosjektledelse. På denne siden får du tips om hvordan du sikrer at det prosjektet du har ansvaret for blir vellykket.

Ikke bare vellykket ved at du holder tids- og kostnadsrammer, men ved at prosjektleveransen blir tatt i bruk, og dekker det opprinnelige behovet som sparket igang prosjektet fra start.


Hva har du sagt ja til?

Har du sagt ja til å være prosjektleder? Da skal du vite at ditt ansvar først og fremst er å levere en løsning, til en prosjekteier – og da er din jobb ferdig.
Da overleverer du til prosjekteier/prosjektstyre, som igjen er ansvarlig for å ta i bruk løsningen

Har du fått prioritet?

Poenget med å løse en oppgave som et prosjekt, er at den skal ha prioritet – og den skal få med seg folk, kompetanse, penger og alle ndøvendige ressurser.
Får du det du trenger?

Ta kontroll på hattene

Som prosjektleder skal du koordinere og samkjøre innsatsen fra alle de ulike menneskene og kompetansene som er representert inn i prosjektet. Sannsynligvis har du også spisskompetanse på noe av det som skal gjøres i prosjektet – da har du plutselig to prosjekthatter å holde styr på!

Har du fått myndighet?

Du har fått ansvaret for å levere en løsning, en funksjonalitet, et produkt – noe som skal tas i bruk av en brukergruppe.
Har du trilstrekkelig autoritet og beslutningsmyndighet underveis?

Tenk på prosjektlederrollen som en paraply, en funksjon som skal favne alle de ulike fagområdene og spesialitetene som omfattes av prosjektet.

SJEKKLISTE

PROSJEKTOPPSTART

Kan du svare “ja” på alle punktene i sjekklista?

Hvis ikke – last ned forklaringen og se hele kurset!

HER FINNER DU HELE GRATISKURSET