Hvordan lage et godt kursprogram?

Foredragssal på Oslo Plaza

Du vil ha folka dine opp et trinn på prosjektkompetanse. Men hvor begynner du, og hva må du gjøre for å sikre et godt resultat?

Hvordan få effekt av læring?

«Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, lærer jeg»

Det er mye sant i denne setningen. Alle som har vært på kurs vet hvor mye som blir glemt rett etterpå. Så hva kan du som bestiller av et kursopplegg gjøre for å få effekt? Du ønsker jo en effekt, ikke sant? At de som har deltatt på kurset har fått økt prosjektkompetanse?

Dette er faktisk et prosjekt i seg selv. Du gjennomfører vel ikke prosjekter bare fordi dere har for mye tid og penger tilgjengelig? Du sender heller ikke folk på kurs av samme grunn. Du må definere hensikten, og dere må bli enige om hva som vil beskrive en fremtidig tilstand hvor dere kan si at «Jepp, dette var et skikkelig bra opplæringsprogram».

Jeg er veldig stolt av at mange av mine kunder har kunnet si akkurat det, og kriterier de trekker frem er:

 • Prosjektene er gjennomført med mindre støy, kaos og bryderi i organisasjonen
 • Prosjektledere, -eiere og -deltakere er tryggere i sin rolle, og bruker mindre tid på å famle seg frem i begynnelsen
 • Prosjektene bruker mindre tid – både i antall timer, og i total kalendertid
 • Sørg for at alle som skal delta i kursprogrammet har en konkret prosjektrolle samtidig som kurset går.

Når man har en reell situasjon til å bygge innholdet rundt oppnår man følgende fordeler:

 1. Dere har et rammeverk – knagger – å henge teorien på, og det er mye lettere å danne seg et oversiktsbilde av hele prosjektet
 2. Man har en praktisk situasjon til å kjøre syretest på om teorien virkelig er gjennomførbar. Det er for eksempel superenkelt å både lære bort temaet «Prosjektmål» og forstå det intellektuelt. Å faktisk lage gode prosjektmål, få aksept for dem, og levere på dem…… ja, det kan være en helt annen sak.
 3. Tiden som går med til opplæringen er faktisk tid som ville blitt brukt i prosjektet – nølende, famlende i tåka……. Brukt i opplæringssammenheng får man full synergieffekt på tidsbruken – da gjør man arbeid PÅ kurset som man ellers måtte finne ut av på egenhånd.
 • Sett folk i grupper som jobber med praktiseringen av teori, og la dem jobbe i samme eller tilsvarende prosjekter, slik at all teori og alt gruppearbeid oppleves realistisk.
 • Spre undervisningen over tid, og sørg for å fasilitere gode praktiske aktiviteter i mellomtiden. De av mine kunder som har hatt best effekt, er de som har vært flinkest til å legge tilrette og tenke helhet ut over den konkrete undervisningen jeg tilbyr.
 • Engasjer det nivået i virksomheten som vil få rollen som prosjekteier og styringsgruppe. De må vite hva dere jobber med, slik at de kan forplikte seg til gjennomføring i praksis. Dette er klin umulig hvis man tar for gitt at «Prosjekteier» allerede har prosjektkompetanse og innsikt i rollen, og i tillegg har et naturgitt talent og engasjement. Sannsynligvis sitter de i en linjefunksjon med knapp tid og liten formell prosjektbakgrunn. De må også få muligheten til opplæring.
 • Og til slutt: Sørg for at folk får tid til å delta, da. Ikke la opplæringsprogrammet bli som et hvilket som helst ad-hoc prosjekt som skvises inn i et allerede fullt skjema.

Denne artikkelen finner du også på LinkedIn