Prosjektledelse

Hvordan megle i en konflikt?

Har du mest lyst til å utsette hele problemstillingen?
Det er forståelig, men det skader både prosjektets fremdrift og ditt renomme som prosjektleder. Så hopp i det, så får du en løsning på konflikten.Hvis du jobber i et matriseprosjekt, og har to medarbeidere som kommer fra hver sin avdeling i linjeorganisasjonen – og så er de i konflikt.