PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS

ELIN MAAGENG JAKOBSEN


PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS

ELIN MAAGENG JAKOBSEN

Fra teori til praksis

Jeg har undervist i prosjektledelse siden 1998.
Jeg har hatt mange tusen prosjektledere på kurs, og fokuset for alle er dette:
Hvordan omsetter vi anerkjent prosjektetori og sertifiseringer til vellykkede prosjekter i det virkelige liv?

På adire.no handler alt om å ta i bruk teorien slik at den hjelper deg i det daglige prosjektarbeidet.

Uansett prosjektmodell

Om dere jobber etter Prosjektveiviseren, PRINCE2, Agile eller prosjektmodeller fra BI og NTNU – det er mange av de samme grunnleggende prinsipper som gjelder for å lykkes med prosjekter.

Du må uansett forstå hvorfor og hvordan du lager en plan, slik at den fungerer som styringsunderlag gjennom hele prosjektet.

Med samspill i teamet

Prosjektplaner og strukturer er viktige som grunnlag, men du kan ikke få et vellykket prosjekt uten å ha med mennesker som ønsker å levere resultatet.

Relasjonskompetanse kan læres på samme måte som metodikk: Det handler om bevissthet og trening.

Opplæring i prosjektledelse i 20 år

I denne korte filmsnutten forteller jeg litt om hvordan jeg kan hjelpe deg til å bli en bedre prosjektleder.

Hos Adire finner du gratis videokurs i prosjektledelse

Jeg heter Elin, og jeg er Adire. Siden 1998 har jeg utviklet og holdt kurs i prosjektledelse. Fra de aller minste kursene med tre deltakere, til store auditorium med flere hundre tilhørere.

Jeg begynte å jobbe med videokurs i 2015, og har etterhvert laget korte, tilpassede filmer om mange ulike emner innen prosjektledelse.

Du får tilgang til filmene uten noen form for innlogging, men gi meg gjerne en tilbakemelding om hvilken nytte du har av dem på elin@adire.no.

Det har vært en tilvenningssak å snakke entusiastisk til en liten kameralinse, når man har vært vant til å møte mennesker i så mange år!

NYESTE ARTIKLER FRA BIBLIOTEKET

Er du klar for høstens prosjekter?

Det er bra å kunne noe om prosjekter, men det er to ting til du kan jobbe med for å forberede deg best mulig til høsten: Stresshåndtering og «Imposter syndrome». Her finner du gratis hjel:…

Trenger du hjelp med prosjektet?

Hvis du er heldig, så har du folk i egen organisasjon som har tid – og kompetanse – til å sparre med deg om relevante problemstilllinger du opplever i prosjektarbeidet. Den største fordelen med…

Oppstartmøte prosjekt

Oppstartmøte prosjekt

Ikke la deg lure av at denne e-boken er på 8 sider. Den er essensen i alle prosjektmetoder. Uansett om du bruker PMP, PRINCE2, Scrum, Agile eller KANBAN – dette er grunnleggende spørsmål som vil av…


OVERSIKT OVER FILMER OG KURS:

Prosjektleder uten organisasjon
Forsidebilde til prosjektkurs: Prosjektleder uten organisasjon. BIlde av Elin og logo.

Prosjekter i frivillige organisasjoner
Forsidebilde til prosjektkurs: Prosjektleder i frivillig organisasjon. BIlde av Elin og logo.

Interessentene i prosjektet
Forsidebilde til prosjektkurs: Interessentanalyse i prosjekter. BIlde av Elin og logo.

Planlegging av event-prosjekter
Forsidebilde til prosjektkurs: Tekst: Prosjekter i praksis, og overskrift "eventplanlegging", og logo.

Prosjektroller i ulike prosjektmodeller
Animert bilde som forside til kursvideo: nettverkskart og snakkebaobler.

Struktur og roller i prosjekt
Forsidebilde videokurs, bakgrunnsbilde med mørke elementer på et skrivebord med en laptop, med tekst på skjermen "Gratiskurs struktur og roller i prosjekt".
Hvordan forebygge konflikter
Forsidebilde videokurs, bakgrunnsbilde med hvite elementer på et skrivebord med en iMac, med tekst på skjermen "Hvordan forebygge konflikter".
Basisforståelse for PRINCE2
Forsidebilde til prosjektkurs: PRINCE2 Bilde av Elin og logo.
Riktig oppstart av prosjekter
Forsidebilde til prosjektkurs: Vellykket oppstart av prosjekter, bilde av laptop på skkrivebord med Elin og sjekkliste på skjermen.

De to første kursene kunne blitt krise!
Forsidebilde video, Elin i mørk lilla bluse mot en hvit gardin, med grønne planter til høyre i bildet.

Prosjektpodcast på norsk

Her finner du aktuelle temaer om prosjekt – ideelt for deg som gjerne vil lære fag mens du gjør andre ting.

HVA BETYR ADIRE?

Adire er latin og betyr tilnærming, gå fremover.

Adire ble startet i 1997 av meg, Elin Maageng Jakobsen. Jeg hadde jobbet med undervisning i mange år, og vært involvert som fagspesialist i ulike prosjekter. Rett før jul i 1997 ble jeg bedt om å steppe inn som kursholder på et tre-dagers kurs i prosjektledelse for 25 deltakere fra ulike virksomheter. Jeg fikk 8 dagers varsel, lånte en lap-top og fikk tre floppy-disk’er med en powerpoint-presentasjon.

Forrige årtusen, med andre ord.

Det gikk bra, og året etter fikk jeg flere kursoppdrag. Og flere. Jeg tok fordypningsstudier og sertifiseringer i både pedagogikk og prosjektledelse. Likevel har jeg sagt hele tiden: De viktigste tingene jeg har lært om prosjekter har jeg lært av mine kursdeltakere. For når jeg – med stort alvor – proklamerte teorier om prosjektstyring, så fikk jeg klar melding om at «det funker ikke i praksis hos oss».

Da ble det spennende. For hvordan skal vi få teorien til å fungere i praksis?

Lang historie kort: Dette ble det viktigste på mine kurs: Et samspill mellom teorien jeg presenterte og mine kursdeltakere sin prosjektvirkeligheten. Derfor er Adire blitt essensen i «hvordan får vi gjennomført prosjekter i praksis, og ta med oss det beste fra prosjektteorien?»

PRINCE2

Planlegger du sertifisering? Her får du grunnforståelsen!

Jeg har sertfisert flere hundre prosjektledere til PRINCE2 Foundation og Pracitioner. Jeg vet hvor «lost» du føler deg når du åpner manualen – den er tung på alle måter.

Jeg forklarer deg hvor du skal begynne for å forberede deg best mulig til å ta et kurs og bestå sertifiseringseksamen.

Hvilken modell?

Fossefall, smidig eller noe midt i mellom?

Når en oppgave defineres som et prosjekt, finnes det tilsyneatende en ubegrenset mengde av prosjektmodeller, tilnærminger og systemer å få oversikt over.

Skal du følge Project Management Institute sin PMP-tilnæming? Eller PRINCE2? Prosjektveiviseren? Scrum? Agile? AgileSHIFT?

Gode prosjekter

Struktur og relasjon er like nødvendig

Hvordan kan du sikre at prosjektet blir vellykket? Hvilken rolle har du påtatt deg – vet du hva som forventes av deg – uansett om du er prosjekteier – sitter i styringsgruppen, er prosjektleder eller prosjektdeltaker?

Jeg gir deg oversikt, korte gratiskurs og sjekklister og

Konflikter

Sak eller person? Er du part eller må du megle?

Sakskonflikter kan være utviklende – men hvis de får utvikle seg til personkonflikt så kan de bli ødeleggende for både prosjektet og arbeidsmiljøet generelt.

Alle fortjener å glede seg til å gå på jobb.

Fordelen med å kunne takle konflikter er at det er nyttig på alle livets områder.

PROSJEKTER HANDLER OM MER ENN STRUKTUR

Prosjektledelse og prosjektstyring er begreper som ofte brukes om hverandre. Men det er en viktig forskjell: Prosjektstyring handler primært om struktur, målstyring, rammer og oppnåelse av gevinst. Prosjektledelse derimot fokuserer med på lederrollen, på å skape samspill mellom alle aktørene som er involvert i prosjektet.

Verdens beste prosjektmodell kan ikke redde et prosjekt hvor folkene ikke ønsker å nå prosjektmålet

Elin Maageng Jakobsen

Hvordan får du folk til å trekke i samme retning?

Gode prosjektmål

Gode prosjektmål er en teoretisk selvfølgelighet, men slett ikke så enkelt i praksis.

Gode mål fyller mange funksjoner:

  • Motiverende
  • Tydelige
  • Setter retning
  • Objektivt målbare
  • Skiller på leveranse og effekt
  • Kriterier for prosjektavslutning

Mål er ofte det enkleste å forklare på kurs, men noe av det man må jobbe mest med for at de skal fungere i praksis.

Teamfølelse

Et vesentlig element i projsektdefinsjon er dette:

Et prosjekter en midlertidig, tverrfaglig organisasjon

Det krever innsats fra alle for at disse menneskene skal utvikle en «vi»-følelse og skape en gjensidig forpliktelse til å levere et resultat.

Takle konflikter

Konflikter er vanlige i prosjekter. Tidspress, ulike prioriteringer og faglig uenighet kan utvikle seg til personkonflikter.

Folk som krangler jobber ikke. De bruker tiden på å samle bevis.

Elin Maageng Jakobsen

Du trenger 3 kompetanser:

  • Forebygge konflikter
  • Håndtere ubehageligheter
  • Tørre å ta tak i konflikten

ELIN MAAGENG JAKOBSEN

August 2020: Workshop i praktisk bruk av PRINCE2

UTDANNELSE OG SERTIFISERINGER

2020: Organisasjons- og ledelsespsykologi (5 stp) NMBU

2015: PRINCE2 Approved Trainer – Axelos

2014: PRINCE2 Practitioner – Bouvet Norge AS

2008: CSM – Certified Scrum Master – Scrum Alliance

2004: PMP – Project Management Professional – Project Management Institute

2003: Handelshøyskolen BI – managementprogram Prosjektledelse

1998: Pedagogikk –  Universitetet i Oslo

1988: Mellomfag i kommunikasjon –  UiO

1988: Diplom Markedsøkonom –  Markedshøyskolen

952 58 222

elin@adire.no

Adire på Youtube