I denne korte filmsnutten forteller jeg litt om hvordan jeg kan hjelpe deg til å bli en bedre prosjektleder.


VURDERER DU EN PRINCE2 SERTIFISERING?

FORBERED DEG FØRST

Jeg har sertifisert mange hundre prosjektledere til PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner mens jeg jobbet for Bouvet. De aller fleste som kom på mine kurs hadde fått tilsendt PRINCE2 Manualen. Men de har ikke alltid rukket å bli godt nok kjent med den. Det er ikke noe rart, for den boka er massiv, uansett om du leser den på engelsk eller norsk. For at du skal ha best mulig utbytte av et sertifiseringskurs, bør du knekke noen koder på forhånd. For ja, PRINCE2 er mye pugging. Særlig på Foundation handler det om å huske begreper og modeller. Practitioner handler i større grad om å forstå hvordan du skal bruke metoden.

Jeg har derfor laget fem filmer som du kan bruke for å bli kjent med PRINCE2. Da har du et bedre grunnlag for å kunne stille spørsmål på sertifiseringskurset. Og kanskje enda viktigere: Forstå svarene. For du kan være ganske sikker på at minst en av kursdeltakerne er bedre forberedt enn deg. Det er frustrerende å høre på spørsmål og svar som du ikke selv har noen forutsetning for å forstå. Her får du den forutsetningen du trenger for å forstå sertifiseringskurset.

Varighet 3:49
Varighet 2:31
Varighet 2:45


GRUER DU FOR KONFLIKTEN PÅ JOBBEN?


Fra teori til praksis

Jeg har undervist i prosjektledelse siden 1998.
I løpet av disse årene har jeg hatt mange tusen prosjektledere på kurs, og fokuset for alle har vært dette:
Hvordan omsetter vi anerkjent prosjektetori og sertifiseringer til vellykkede prosjekter i det virkelige liv?

På adire.no handler alt om å ta i bruk teorien slik at den hjelper deg i det daglige prosjektarbeidet.

Uansett prosjektmodell

Om dere jobber etter Prosjektveiviseren, PRINCE2, Agile eller prosjektmodeller fra BI og NTNU – det er mange av de samme grunnleggende prinsipper som gjelder for å lykkes med prosjekter.

Du må uansett forstå hvorfor og hvordan du lager en plan, slik at den fungerer som styringsunderlag gjennom hele prosjektet.

Med samspill i teamet

Prosjektplaner og strukturer er viktige som grunnlag, men du kan ikke få et vellykket prosjekt uten å ha med mennesker som ønsker å levere resultatet.

Relasjonskompetanse kan læres på samme måte som metodikk: Det handler om bevissthet og trening.

Alle prosjekter har en hensikt

Denne hensikten ligger bak prosjektet , og er grunnlaget for eierstyring, prioritering og gevinstrealisering.

Både prosjektleder og prosjekteier må kjenne denne hensikten, slik at dere kan ta de rette valgene underveis.

Varighet 3:49
Varighet 2:31
Varighet 2:45

Elin Maageng Jakobsen har holdt kurs i prosjektledelse siden 1998

Gratis nettkurs i prosjektledelse

Siden 1998 har jeg – gjennom mitt selskap Adire – utviklet og holdt kurs i prosjektledelse.

I 2015 begynte jeg å jobbe med videokurs, og har etterhvert laget korte, tilpassede filmer om mange ulike emner innen prosjektledelse. Værsågod!

Hilsen Elin


PROSJEKTLEDELSE ER ET VARIERT FAGFELT

Prosjektleder uten organisasjon

Forsidebilde til prosjektkurs: Prosjektleder uten organisasjon. BIlde av Elin og logo.
Varighet 13:36

Prosjekter i frivillig organisasjon

Forsidebilde til prosjektkurs: Prosjektleder i frivillig organisasjon. BIlde av Elin og logo.
Varighet 14:48

Interessentanalyse i prosjekter

Forsidebilde til prosjektkurs: Interessentanalyse i prosjekter. BIlde av Elin og logo.
Varighet 8:49

Planlegging av eventprosjekter

Varighet 15:04

Beregning av Earned Value

Varighet 12:30

Konflikt og knekt selvbilde

Varighet 2:21

PRINCE2 og prosjektfaser

Varighet 9:18

Rolleavklaring i smidige prosjekt

Varighet 2:41


KURS I FLERE DELER

Struktur og roller i prosjekt

Hvordan forebygge konflikter?

Forsidebilde til prosjektkurs: PRINCE2 Bilde av Elin og logo.

Forstå grunnlaget for PRINCE2

Sjekkliste for god prosjektoppstart

PRINCE2

Planlegger du sertifisering? Her får du grunnforståelsen!

Jeg har sertfisert flere hundre prosjektledere til PRINCE2 Foundation og Pracitioner. Jeg vet hvor «lost» du føler deg når du åpner manualen – den er tung på alle måter.

Jeg forklarer deg hvor du skal begynne for å forberede deg best mulig til å ta et kurs og bestå sertifiseringseksamen.

Hvilken modell?

Fossefall, smidig eller noe midt i mellom?

Når en oppgave defineres som et prosjekt, finnes det tilsyneatende en ubegrenset mengde av prosjektmodeller, tilnærminger og systemer å få oversikt over.

Skal du følge Project Management Institute sin PMP-tilnæming? Eller PRINCE2? Prosjektveiviseren? Scrum? Agile? AgileSHIFT?

Gode prosjekter

Struktur og relasjon er like nødvendig

Hvordan kan du sikre at prosjektet blir vellykket? Hvilken rolle har du påtatt deg – vet du hva som forventes av deg – uansett om du er prosjekteier – sitter i styringsgruppen, er prosjektleder eller prosjektdeltaker?

Jeg gir deg oversikt, korte gratiskurs og sjekklister og

Konflikter

Sak eller person? Er du part eller må du megle?

Sakskonflikter kan være utviklende – men hvis de får utvikle seg til personkonflikt så kan de bli ødeleggende for både prosjektet og arbeidsmiljøet generelt.

Alle fortjener å glede seg til å gå på jobb.

Fordelen med å kunne takle konflikter er at det er nyttig på alle livets områder.

HVA BETYR ADIRE?

Adire er latin og betyr tilnærming, gå fremover.

Adire ble startet i 1997 av meg, Elin Maageng Jakobsen. Jeg hadde jobbet med undervisning i mange år, og vært involvert som fagspesialist i ulike prosjekter. Rett før jul i 1997 ble jeg bedt om å steppe inn som kursholder på et tre-dagers kurs i prosjektledelse for 25 deltakere fra ulike virksomheter. Jeg fikk 8 dagers varsel, lånte en lap-top og fikk tre floppy-disk’er med en powerpoint-presentasjon.

Forrige årtusen, med andre ord.

Det gikk bra, og året etter fikk jeg flere kursoppdrag. Og flere. Jeg tok fordypningsstudier og sertifiseringer i både pedagogikk og prosjektledelse. Likevel har jeg sagt hele tiden: De viktigste tingene jeg har lært om prosjekter har jeg lært av mine kursdeltakere. For når jeg – med stort alvor – proklamerte teorier om prosjektstyring, så fikk jeg klar melding om at «det funker ikke i praksis hos oss».

Da ble det spennende. For hvordan skal vi få teorien til å fungere i praksis?

Lang historie kort: Dette ble det viktigste på mine kurs: Et samspill mellom teorien jeg presenterte og mine kursdeltakere sin prosjektvirkeligheten. Derfor er Adire blitt essensen i «hvordan får vi gjennomført prosjekter i praksis, og ta med oss det beste fra prosjektteorien?»

PROSJEKTER HANDLER OM MER ENN STRUKTUR

Prosjektledelse og prosjektstyring er begreper som ofte brukes om hverandre, men det er en viktig forskjell: Prosjektstyring handler primært om struktur, målstyring, rammer og oppnåelse av gevinst. Prosjektledelse derimot fokuserer med på lederrollen, på å skape samspill mellom alle aktørene som er involvert i prosjektet.

Verdens beste prosjektmodell kan ikke redde et prosjekt hvor folkene ikke ønsker å nå prosjektmålet

Elin Maageng Jakobsen

Hvordan får du folk til å trekke i samme retning?

Gode prosjektmål

Gode prosjektmål er en teoretisk selvfølgelighet, men slett ikke så enkelt i praksis.

Gode mål fyller mange funksjoner:

  • Motiverende
  • Tydelige
  • Setter retning
  • Objektivt målbare
  • Skiller på leveranse og effekt
  • Kriterier for prosjektavslutning

Mål er ofte det enkleste å forklare på kurs, men noe av det man må jobbe mest med for at de skal fungere i praksis.

Teamfølelse

Et vesentlig element i projsektdefinsjon er dette:

Et prosjekter en midlertidig, tverrfaglig organisasjon

Det krever innsats fra alle for at disse menneskene skal utvikle en «vi»-følelse og skape en gjensidig forpliktelse til å levere et resultat.

Takle konflikter

Konflikter er vanlige i prosjekter. Tidspress, ulike prioriteringer og faglig uenighet kan utvikle seg til personkonflikter.

Folk som krangler jobber ikke. De bruker tiden på å samle bevis.

Elin Maageng Jakobsen

Du trenger 3 kompetanser:

  • Forebygge konflikter
  • Håndtere ubehageligheter
  • Tørre å ta tak i konflikten

ELIN MAAGENG JAKOBSEN

August 2020: Workshop i praktisk bruk av PRINCE2

UTDANNELSE OG SERTIFISERINGER

Organisasjons- og ledelsespsykologi NMBU 5 STP, 2020

PRINCE2 Approved Trainer, Axelos, 2015

PRINCE2 Practitioner, Bouvet, 2014

Certfified Scrum Master, The Scrum Alliance, 2008

PMP, Project Management Institute, 2004

Master of Managementprogram i prosjektledelse, BI, 2003

Adjunkt, pedagogikk, Universitetet i Oslo, 1998

Diplom Markedsøkonom, Markedshøyskolen, 1988

Cand Mag, kommunikasjon, Universitetet i Oslo, 1988

952 58 222

Adire på Youtube