PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS

ELIN MAAGENG JAKOBSEN


PROSJEKTLEDELSE I PRAKSIS

ELIN MAAGENG JAKOBSEN

Fra teori til praksis

Jeg har undervist i prosjektledelse siden 1998.
Jeg har hatt mange tusen prosjektledere på kurs, og fokuset for alle er dette:
Hvordan omsetter vi anerkjent prosjektetori og sertifiseringer til vellykkede prosjekter i det virkelige liv?

På adire.no handler alt om å ta i bruk teorien slik at den hjelper deg i det daglige prosjektarbeidet.

Uansett prosjektmodell

Om dere jobber etter Prosjektveiviseren, PRINCE2, Agile eller prosjektmodeller fra BI og NTNU – det er mange av de samme grunnleggende prinsipper som gjelder for å lykkes med prosjekter.

Du må uansett forstå hvorfor og hvordan du lager en plan, slik at den fungerer som styringsunderlag gjennom hele prosjektet.

Med samspill i teamet

Prosjektplaner og strukturer er viktige som grunnlag, men du kan ikke få et vellykket prosjekt uten å ha med mennesker som ønsker å levere resultatet.

Relasjonskompetanse kan læres på samme måte som metodikk: Det handler om bevissthet og trening.

HVORDAN HAVNET DU I PROSJEKT?

Jeg tror du kan faget ditt!


Nesten ingen av mine mange tusen kursdeltakere har blitt ansatt som prosjektledere. De ble ansatt i en linjeposisjon. Så dukker det opp et prosjekt – og fordi de er flinke, engasjerte og ivrige sier de ja til å være med i prosjektet.

Prosjektledelse er et eget fag – som du må beherske i tillegg. Jeg hjelper deg med det!

PRINCE2

Planlegger du sertifisering? Her får du grunnforståelsen!

Jeg har sertfisert flere hundre prosjektledere til PRINCE2 Foundation og Pracitioner. Jeg vet hvor “lost” du føler deg når du åpner manualen – den er tung på alle måter.

Jeg forklarer deg hvor du skal begynne for å forberede deg best mulig til å ta et kurs og bestå sertifiseringseksamen.

Hvilken modell?

Fossefall, smidig eller noe midt i mellom?

Når en oppgave defineres som et prosjekt, finnes det tilsyneatende en ubegrenset mengde av prosjektmodeller, tilnærminger og systemer å få oversikt over.

Skal du følge Project Management Institute sin PMP-tilnæming? Eller PRINCE2? Prosjektveiviseren? Scrum? Agile? AgileSHIFT?

Gode prosjekter

Struktur og relasjon er like nødvendig

Hvordan kan du sikre at prosjektet blir vellykket? Hvilken rolle har du påtatt deg – vet du hva som forventes av deg – uansett om du er prosjekteier – sitter i styringsgruppen, er prosjektleder eller prosjektdeltaker?

Jeg gir deg oversikt, korte gratiskurs og sjekklister og

Konflikter

Sak eller person? Er du part eller må du megle?

Sakskonflikter kan være utviklende – men hvis de får utvikle seg til personkonflikt så kan de bli ødeleggende for både prosjektet og arbeidsmiljøet generelt.

Alle fortjener å glede seg til å gå på jobb.

Fordelen med å kunne takle konflikter er at det er nyttig på alle livets områder.

FRA BIBLIOTEKET

USYNLIG PROSJEKTLEDER

Dyktig prosjektleder.

Anerkjent, internasjonalt firma.

Ambisiøst og spennende prosjekt.


Spennende organisasjon, mange aktører, typisk matriseorganisasjon på høyt nivå.

Det ser riktig så bra ut. På ledelsesnivå.

Men….det mangler en boks!

PROSJEKTSTYRETS JOBB

Hvem gir råd og hvem beslutter?

Dette er en helt avgjørende forståelse å ha med seg inn i prosjektarbeidet. Prosjektleder er en tittel som det er ganske greit å få oversikt over. Prosjekteier, derimot, og prosjektstyre – dette er ofte roller som tildeles i organisasjonen, og hvor det veldig fort kan bli uklarhet i forhold til forventninger, autoritet og myndghet.


A være ned i prosjektstyret vil si å ha beslutningsmyndighet over prosjektet

KONFLIKTER STJELER TID

Mange tåler mer konflikt i prosjekter enn i linjejobb. Det er midlertidig, man biter tennene sammen og holder ut – for prosjektet blir jo ferdig en gang.

Men det kan spisse seg, og det skader prosjektet.


Problemet er at folk som krangler – de jobber ikke, de bruker tiden på å samle bevis.

Som prosjektleder må du kunne balansere tre ulike aspekter ved prosjektarbeidet:

STRUKTUR

Prosjektmetodikk og rammer

RELASJON

Teamet og menneskene som har kompetansen

PRESTASJON

Din egen ytelse og arbeidskapasitet


Det handler om å få oversikt over prosjektarbeidet og det som skal leveres.


Det handler om å skape et team av mennesker som ønsker å bidra med prosjektet og leveransen.


Og det handler om å ivareta seg selv og sitt eget arbeidspress i en matriseorganisasjon – hvor du kanskje både har en linjejobb og en prosjektjobb samtidig.

Prosjektpodcast på norsk

Her finner du aktuelle temaer om prosjekt – ideelt for deg som gjerne vil lære fag mens du gjør andre ting.

Hvordan får du folk til å trekke i samme retning?

Gode prosjektmål

Gode prosjektmål er en teoretisk selvfølgelighet, men slett ikke så enkelt i praksis.

Gode mål fyller mange funksjoner:

  • Motiverende
  • Tydelige
  • Setter retning
  • Objektivt målbare
  • Skiller på leveranse og effekt
  • Kriterier for prosjektavslutning

Mål er ofte det enkleste å forklare på kurs, men noe av det man må jobbe mest med for at de skal fungere i praksis.

Teamfølelse

Et vesentlig element i projsektdefinsjon er dette:

Et prosjekter en midlertidig, tverrfaglig organisasjon

Det krever innsats fra alle for at disse menneskene skal utvile en “vi”-følelse og skape en gjensidig forpliktelse til å levere et resultat.

Takle konflikter

Konflikter er vanlige i prosjekter. Tidspress, ulike prioriteringer og faglig uenighet kan utvikle seg til personkonflikter.

Folk som krangler jobber ikke. De bruker tiden på å samle bevis.

Elin Maageng Jakobsen

Du trenger 3 kompetanser:

  • Forebygge konflikter
  • Håndtere ubehageligheter
  • Tørre å ta tak i konflikten

ELIN MAAGENG JAKOBSEN

August 2020: Workshop i praktisk bruk av PRINCE2

UTDANNELSE OG SERTIFISERINGER

2015: PRINCE2 Approved Trainer – Axelos

2014: PRINCE2 Practitioner – Bouvet Norge AS

2008: CSM – Certified Scrum Master – Scrum Alliance

2004: PMP – Project Management Professional – Project Management Institute

2003: Handelshøyskolen BI – managementprogram Prosjektledelse

1998: Pedagogikk –  Universitetet i Oslo

1988: Mellomfag i kommunikasjon –  UiO

1988: Diplom Markedsøkonom –  Markedshøyskolen

952 58 222

elin@adire.no