Beregning av Earned Value og Forecasting

HVORDAN BEREGNE EARNED VALUE?

EARNED VALUE – NOE AV DET MEST TEORETISKE DU KAN FINNE

Innen prosjektfaget, ihvertfall! Etter 25 år har jeg erfart noen ting når det gjelder beregning av earned value:

  1. Ingeniørene elsker det
  2. Det har veldig liten praktisk betydning for de aller fleste prosjektledere
  3. Det er og blir en teoretisk øvelse – med mindre dere har full kontroll på sammenhengen mellom produsert verdi og medgått kostnad. For de fleste andre prosjekter vil det være veldig vanskelig å estimere den faktiske verdien av det arbeidet som har vært lagt ned så lang.
  4. Kostnad og verdiskapning følger ikke hverandre lineært, så earned value er mest aktuell i produksjonsvirksomheter.

Work Breakdown Structure og S-kurve

Illustrasjon av prosjektets S_kurve med sentrale begreper

Hvis du studerer prosjektledelse, så har du også fått høre om S-kurve og Work Breakdown Structure. I denne filmen viser jeg deg hvordan disse begrepene er med på å danne heltheten i hvorfor og hvordan du beregner earned value.

Forecasting

Hensikten med å beregne earned value er selvfølgelig å få et bedre grunnlag for å vurdere fremdriften i prosjektet. Jeg viser deg oså hvordan du kan «forecaste» – altså forutsi hvor mye prosjektet vil koste, og hvor lang tid det tar, basert på beregning av earned value.

Denne filmen er laget for at du skal forstå – ikke bare pugge

Både prosjektledersertifiseringer som PMI og prosjektkurs på høyskoler som BI har har earned value som en del av pensum. Hvis du ikke er ingeniør – men din foredragsholder er det, da kan du regne med at det går litt fort i svingene.

Jeg er ikke ingeniør – derimot er jeg pedagog. Så da jeg måtte steppe inn på et kurs i Stockholm i 2008, så hadde jeg tre dager på meg for å lage et kursopplegg.

Ikke bare en powerpointpresentasjon, men et pedagogisk opplegg som skulle hjelpe deltakerne til å forstå oppbyggingen, ikke bare pugge.

Jeg har brukt dette opplegget mye, og jeg ser at det oppfyller min hensikt: Det gir kursdeltakerne en aha-oplevelse!

Denne filmen er basert på dette kursopplegget. Det viktigste elementet er fargekodene, slik at du skal klare å holde styr på de forskjellige begrepene.

Eksamen blir enklere hvis du regner på eksemplene

Og så tror jeg jo, ganske sikkert, at hvis du ser denne filmen er det fordi du skal ta en eksamen. På 25 år har jeg blant mine mange tusen kursdeltakere bare hatt tre stykker – bare 3 – som faktisk har brukt metoden i praktisk prosjektarbeid. Og de har heldigvis programmer som håndterer utregningene. Denne filmen er 12 minutter lang – men du kommer til å bruke mer tid enn det. Lag deg et regneark, legg tallene inn der, gjør utregningene sammen med meg – da kommer du til å forstå det. Lykke til på eksamen!