GRATISKURS I PRINCE2

VURDERER DU EN PRINCE2 SERTIFISERING? FORBERED DEG FØRST!

Jeg har sertifisert mange hundre prosjektledere til PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner mens jeg jobbet for Bouvet. De aller fleste som kom på mine kurs hadde fått tilsendt PRINCE2 Manualen. Men de har ikke alltid rukket å bli godt nok kjent med den. Det er ikke noe rart, for den boka er massiv, uansett om du leser den på engelsk eller norsk. For at du skal ha best mulig utbytte av et sertifiseringskurs, bør du knekke noen koder på forhånd. For ja, PRINCE2 er mye pugging. Særlig på Foundation handler det om å huske begreper og modeller. Practitioner handler i større grad om å forstå hvordan du skal bruke metoden.

Jeg har derfor laget fire filmer som du kan bruke for å bli kjent med PRINCE2. Da har du et bedre grunnlag for å kunne stille spørsmål på sertifiseringskurset. Gg kanskje enda viktigere: Forstå svarene. For du kan være ganske sikker på at minst en av kursdeltakerne er bedre forberedt enn deg. Det er frustrerende å høre på spørsmål og svar som du ikke selv har noen kontekst å putte inn i.

BONUS: FORSTÅ FASER OG PROSESSER

PROSESSER OG FASER FORVIRRER

Denne filmen laget jeg etter en aktiv workshop hos en kunde. Utfordringen for deltakerne var sammenhengene mellom ordinære prosjektfaser – som man er vant med fra før – og prosessene i PRINCE2.

For umiddelbart, når du ser på prosesskartet i PRINCE2 Manualen, så kan de se ut til at prosessene følger en tidslinje.

POENGET MED PROSESSENE I PRINCE2

Tenk på prosessene som sjekklister som skal gjøres i forbindelse med de ulike milepælene man jobber mot.

Alle faseovergangene – Managing Stage Boundary- kan tenkes på som oppnådde milepæler som skal løftes til prosjektstyret for godkjenning, før man starter neste fase. For hver fase på tidslinjen går mang gjennom de relevante prosessene som beskriver nødvendig prosjektarbeid.

Bildet i bakgrunnen tok jeg da jeg satt i innspurten for eksamen for å bli godkjent som Approved PRINCE2 Instructor i 2015

HVORDAN FORSTÅ PRINCE 2?

HVORFOR BRUKER MAN PRINCE 2?

PRINCE 2 er kanskje verdens mest anerkjente prosjektmetodikk. Den gir et rammeverk som kan tilpasses alle typer prosjekter, uansett størrelse, uansett om de er i privat eller offentlig virksomhet, uansett hvor lenge de varer.

Bakgrunnen for å utvikle metoden var jo de store overskridelsene i offentlige prosjekter. Man så behov for en tydeligere styring av prosjektets gjennomføring – og viser hvordan den styringen er helt avhengig av et riktig fundament, god rolleforståelse og inkludering av sentrale aktører i prosjektets styre. Noe av det viktigste du må forstå hvis dere ønsker å bruke PRINCE2, er betydningen av et Business Case som beskriver hensikten med prosjektet, og som er med som styringsgrunnlag gjennom hele prosjektets levetid.

SERTIFISERINGER

De klassiske sertifiseringene er PRINCE2 Foundation og PRINCE2 Practitioner. Nå i det siste har det også blitt mulig å sertifisere se til PRINCE2 Agile. Dette er en tilnærming som skal møte behovet for en mer smidig tilnærming til prosjektgjennomføring. 

Vær oppmerksom på at PRINCE2 Agile i veldig liten grad gjennomgår grunnlaget i PRINCE2, så du bør absolutt at sett disse filmene for å ha best mulig grunnlag for å klare tilpasningen til smidig metodikk.

Vær også klar over at det er lite hjelp i å sertifisere prosjektledere hvis ikke hele organisasjonen er villig til å forplikte seg til prinsippene i PRINCE2. Jeg har hørt for mange virksomheter som kaller sin tilpasning «Prince light», eller som overlater alt ansvar til prosjektleder.

Det viktigste du må forstå som prosjektleder

Det er stor forskjell på å ta en sertifisering, og  å faktisk være en god prosjektleder. Mange av mine kursdeltakere var erfarne prosjektledere, de hadde grunnforståelsen inne – og jobben var mest å bli kjent med terminologien og de PRINCE2 spesifikke modellene. 

De som derimot ikke hadde så mye prosjekterfaring syntes ofte at eksamen var vanskelig, og ikke minst: Det var vanskelig å komme gjennom boka – fordi man ikke hadde så mange knagger å henge kunnskapen på.

Jo mer du forstå av rammeverket for prosjekt, jo lettere blir det å forstå – og å bruke – PRINCE2 i praksis.

Det viktigste du må forstå som prosjekteier og virksomhetsleder

Om PRINCE2 da, vel å merke ?  

Mange virksomheter har tatt i bruk PRINCE2 fordi det er en metode som har ord på seg å føre til gode prosjektgjennomføringer og mulighet for gevinstrealisering.

Men det forutsetter at ledelsen og prosjektstyret er dedikert, at de er tidlig på banen, og at de har jobbet frem et godt Business Case med godt definerte gevinster. Det er en stor jobb, men hvis den utsettes….da blir ikke et PRINCE2 prosjekt mer vellykket enn noe annet.