KONFLIKTER ØDELEGGER FOR ALLE PARTER

JEG HAR VÆRT DER

Jeg har gravd meg fullstendig ned i skam og håpløshet i en jobbkonflikt som bare ble verre.

Derfor har jeg i over 20 år jobbet med å forstå hvordan konflikter kan utvikle seg, og hva man kan gjøre for å håndtere dem.

Det handler først og fremst om at du må ta grep selv.

Ingen forandrer seg bare fordi du ønsker det

Men blir du bevisst på hva du vil, og hva du kan gjøre for å oppnå det – så kan du fortsette å glede deg til å gå på jobb.

ER DU I KONFLIKT PÅ JOBBEN?

Hvis du opplever ubehageligheter på jobben, hvis du gruer deg til møtene, hvis det er enkelte personer du helst ikke vil samarbeidet med – da blir det tungt å gå på jobb.  

Hvis du har det ubehagelig på jobb, så har det sannsynligvis utviklet seg over tid. Det tar en stadig større del av din oppmerksomhet, samtidig som det preger de stadig mer. Muligens er du også blitt litt vanskeligere å leve sammen med?

Det er ikke sikkert at du definerer det som en konflikt. Kanskje du bare tenker at akkurat den personen er vanskelig å samarbeide med. Hvis du unngår noen systematisk, da er det en ganske klar varsellampe, og du lønner deg på å ta grep.

Jeg har jobbet med konflikter i arbeidslivet og som megler i Konfliktrådet i mange år. Jeg ser noen helt klare trekk ved konflikter som er viktig å være klar over.

Uansett om du kjenner konflikten på kroppen, eller om du ser den fra utsiden, så er det mest å vinne på å lete etter en løsning.  Konflikter på jobben er ødeleggende for produktiviteten, for trivsel og for din egen utvikling.

HVA MÅ DU VITE OM KONFLIKTER?

 • De faglige konfliktene er ikke noe problem, de er nyttige og utfordrer dere til å finne bedre løsninger
 • Men når faglige uenigheter ikke håndteres på en god måte, da kan du risikere at de blir personlige. Uenigheten er så stor at man begynner å irritere seg over hverandre.
 • Det er ikke alle mennesker du samarbeider optimalt med. Noen er så forskjellige fra deg at det kjennes som om man ikke kommuniserer på samme frekvens – og da kan det kjennes meningsløst å prøve.
 • En konflikt som får utvikle seg vil etterhvert bli personlig. Og når den blir personlig blir det ubehagelig, og det er fristende å skygge unna.
 • Hvis en personlig konflikt får «herje» over lang tid, blir den umulig å løse. Fordi partene ikke lenger vil den andre noe godt – de vil heller fortsette å lide selv. 
 • Konsekvensene blir da dramatiske, for da kommer en av partene til å slutte. Det er et nederlag for dem det gjelder, og det er dyrt for virksomheten

ER DU PART I KONFLIKTEN?

Hvis du kjenner deg i magen.

Hvis du gruer deg til å samarbeide med en person på jobben.

Hvis det knyter seg hver gang sjefen ringer.

Hvis du utsetter en telefon fordi du ikke orker den andre personen.

Hvis du klager hjemme over hvor ille det er på jobb.

Hvis du gleder deg til prosjektet er over…..

Du skjønner hvor jeg vil, ikke sant? Du er part, selv om du ikke har tenkt på den rollen før. 

Fordelen med å være part i konflikten

Det er faktisk lettest å ta tak tidlig når du kjenner det på kroppen! Hør første episode av podcasten, eller last ned gratis e-bok med sju smarte grep.

ELLER SKAL DU MEGLE MELLOM PARTENE?

Du tenker sannsynligvis ikke på deg selv om en megler.

Men det kan godt være at det er akkurat den funksjonen du må ta – hvis du har ansvaret for en leveranse, og to av dine medarbeidere ikke klarer å jobbe konstruktivt sammen.

Men du må være observant – for mange konflikter går langt før de blir synlige fra utsiden. Når det smeller kan det være for sent å finne en god løsning. Så ikke stikk hodet i sanda!

Hvorfor må du ta tak?

Jeg har skrevet en liten e-bok med 7 smarte grep du kan ta for å snu situasjonen. 

KONFLIKTER PÅ JOBBEN ER UBEHAGELIGE, MEN DE KAN LØSES

DU TRENGER 3 KOMPETANSER FOR Å VÆRE TRYGG PÅ KONFLIKTHÅNTERING

FOREBYGGE KONFLIKTER

Veldig mange problemer og konflikter i prosjekter – og arbeidslivet generelt – bunner i misforståelser og uklar rolleforstålse. Gjør du ting riktig fra start så legger du et godt grunnlag for å unngå problemer.

TAKLE UBEHAGELIGHETER

Hvis det dukker opp misforståelser, misnøye og gnisninger kan dette utvikle seg til store problemer hvis du ikke tar tak i det. Det er naturlig å håpe at det går over, men sjansen er stor for at det heller blir verre.

HÅNDTERE KONFLIKTER

Når konflikten er uttalt er det mer krevende å løse den. Det krever innsats, vilje og tid fra alle parter. Og ikke minst; et oppriktig ønske om å løse konflikten. Det er fristende å vurdere omplassering av ressurser, men dette kan gå ut over kompetansen i prosjektet eller avdelingen. I tillegg til at nissen ofte blir med på lasset da……

SKAL DU SOM PROSJEKTLEDER MEGLE I KONFLIKTER?

Hva om du er prosjektleder, og så har du to medarbeidere i prosjektet som kommer fra hver sin avdeling – fordi prosjektet er en matrise. Så er de to i konflikt. De vil ikke snakke sammen, eller de samarbeider dårlig, og de er misfornøyd med hverandre. Samtidig er du i prosjektet avhengig av begge to.

Da er det fristende å tenke at dette problemet hører til i linja. «Dette får linjeleder ta». For du som prosjektleder har jo ikke arbeidsgiveransvaret, du har bare lånt disse personene.

Se filmen for å finne ut hvorfor det ikke er så enkelt

DU HAR JO IKKE PERSONALANSVARET

Folk som krangler jobber ikke. De samler bevis.

Det er ditt prosjekt det går ut over.

DE SJU FØRSTE EPISODENE HANDLER OM KONFLIKTER

De handler om konflikthåndtering i prosjekter – og i arbeidslivet generelt

EPISODE 1: Konflikt på jobben – 7 smarte grep

EPISODE 2: Skal du som prosjektleder megle i en konflikt?

EPISODE 3: Hvilke konflikter skal du styre unna?

EPISODE 4: Hvilken konflikter kan du ta tak i – og hva stopper deg?

EPISODE 5: Point of no return

EPISODE 6: Knekk i jobb-selvbildet

Episode 7: Etablere autoritet som prosjektlederhttps://open.spotify.com/episode/2AQe6bSxDjyb4PjHkcffar

Jeg unner alle å glede seg til å gå på jobb – hver eneste dag! Dagene blir veldig lange hvis du ikke trives på jobben. Konflikter på arbeidsplassen vil gjøre dagene tyngre – uansett om du ser konflikten på avstand eller er midt oppe i den. Jeg har laget et gratiskur i konflikthåndtering, og en E-bok, som kan hjelpe de – uansett konfliktsituasjon.

GRATIS E-BOK MED 7 SMARTE GREP

HVORDAN TAKLE KONFLIKTEN PÅ JOBBEN

Så du slipper å slutte i jobben

Denne E-boken kan du laste ned direkte. Her får du sju smarte grep du kan ta for å forholde deg tryggere til konflikter og uenighet på jobben.

 1. Gi blaffen i hvorfor ting skjedde – vi må se fremover uansett.
 2. Ingenting er svart/hvitt – ingen mennesker gjør bare dumme eller bare bra ting.
 3. Hva ønsker du? Det nytter ikke å klage over det du ikke liker – bli bevisst på hvilken situasjon du faktisk ønsker.
 4. Hva er du villig til å endre? Hvilken atferd hos deg selv er kontraproduktiv?
 5. Si fra hvordan du opplever det. Ingen er tankelesere.
 6. Tren på gode formuleringer. «In the heat of the moment» glemmer du det du ikke har øvd inn.
 7. Tren også på gode svar, slik at du ikke havner bakpå i en konfrontasjon.

GRATISKURS

FOREBYGGE KONFLIKTER

DEL 1

HVORFOR FOREBYGGE?

Varighet: 2:50


Det er nesten ingen som tør å bruke «konflikt» som begrep.

Det er nemlig ubehagelig og uforutsigbart om man har har en konflikt i sin organisasjon.

Langt på vei er det en reell frykt, for det er mye stigma knyttet til å ikke takle konflikter – enten du er en leder som har konflikt i din avdeling eller ditt prosjekt, eller enda verre: Hvis du selv er i konflikt.

Du vinner mye på å tørre å ta tak i det!

DEL 2

EMOSJONELL INTELLIGENS

Varighet: 11:02


Jeg har sett konflikter på nært hold i over 20 år, og jeg har sett hvordan det påvirker mennesker.

Det er ubehagelig for alle. Folk vil helst ikke være i konflikt. Man blir sårbar, eksponerte, og mister mye av det man trenger i jobben: Bekreftelser på at du gjør det bra.

Sakskonflikter er ikke noe problem – de er bare nyttige.

Det handler om kjenne og kontrollere både følelser og atferd.

DEL 3

ROLLEFORSTÅELSE ER AVGJØRENDE

Varighet: 4:34


Rolleavklaring er kanskje den viktigste faktoren for å lykkes med prosjekter.

Vi har alle mange ulike roller, både på jobb og privat. Hvilken prosjektrolle har du? Når bytter du roller – hatter – i løpet av en arbeidsdag? De fleste som er i prosjekter har to spesifikke roller i løpet av en arbeidsdag: Linjerollen og Prosjektrollen.

Når dette er uavklart blir det trøbbel i prosjektet!

DEL 4

BYGG EN GOD KULTUR PÅ JOBBEN

Varighet 4:37


Alle kan bidra til å bygge og utvikle en god jobb-kultur – det er ikke bare ledelsens ansvar.

Jo dyktigere du er til å bidra, jo tryggere blir du i din egen rolle.

Tillit er uvurderlig på jobb – men det kommer ikke helt av seg selv.

I denne filmen gir jeg deg 6 ulike grep du kan ta for å påvirke jobben din positivt – uansett hvilken rolle du har.

Som du skjønner – konflikthåndtering er viktig både i prosjekter og ellers.