Elin Maageng Jakobsen

Prosjektmenneske

Drevet Adire siden 1998.
Alle typer kurs relatert til prosjektledelse, på alle nivåer i privat og offentlig virksomhet.

2020: Organisasjons- og ledelsespsykologi (5 stp) NMBU

2015: PRINCE2 Approved Trainer
2014: PRINCE2 Practitioner
2008: CSM – Certified Scrum Master
2004: PMP – Project Management Professional
2003: BI – Masterprogram Prosjektledelse
1998: Pedagogikk, Universitetet i Oslo
1988: Markedsøkonom & Cand Mag i Kommunikasjon

Kursholder

Kursholder i prosjektledelse hos Bouvet i perioden 2001 – 2017

Kursholder for flere store kursarrangører; HolteProsjekt, Confex, Human Factors

Foreleser på Bachelorprogrammet i Prosjektledelse på BI Gjøvik

International instructor for Project Institute Finland

PRINCE2 Instruktør


Ansvarlig for utvikling av undervisningsmateriell hos Bouvet for godkjenning av Axelos.

Holdt sertifiseringskurs i PRINCE2 Fundation og PRINCE2 Practitioner for Bouvet i perioden 2015-2016.

Har sertifisert flere hundre prosjektledere til Foundattion og Practitioner på åpne og bedriftsinterne kurs

Foreleser og sensor

Internsensor på Bachelorstudiet i prosjektledelse på BI.
Ekstern sensor på Høyskolen i Telemark.
Ekstern sensor på bacherlorprogrammet i Konflikthåndtering på Universitetet i Sørøst-Norge.

Megler i Konfliktrådet

Oppnevnt til megler i Konfliktrådet i Vestfold i perioden 1999 – 2014
Meglet i både sivile saker og straffesaker, alt fra nasking til nabokonflikter og trusselsaker.

Idrettsleder

2. dan sort belte i Taekwon-Do i 2009
Aktiv utøver, trener og leder av Tønsberg NTN Taekwon-Do klubb i 15 år.
Ledet i Kontrollkomiteen i Norges Kampsportforbund i to perioder.

Storgaten 51B, 3126 Tønsberg

+47 952 58 222