ALLE PROSJEKTER HAR EN HENSIKT

Hensikten er kompasset ditt underveis i prosjektet

Her får du en liten e-bok du kan bruke i oppstartsmøtene. Her får du gode spørsmål som hjelper dere å avklare hva som er viktig:

Hvorfor skal dere gjennomføre dette prosjektet? Hva ønsker dere å oppnå? Hvilken prioritet har dette prosjektet sammenlignet med andre viktige områder?

Det er viktig å komme godt igang med prosjekter

Det vet vi jo. Problemet er bare at i starten, da kan hele prosjektet fortone seg ganske uklart. Man har en idè om hva vi skal gjøre. men resultatet er antagelig ganske vagt.