PROSJEKTPLANLEGGING – EVENT

Hva kjennetegner eventer?

Evener skiller seg ut fra andre typer prosjekter. Her er det ikke en løsning som skal tas i bruk etter at prosjektet er ferdig. Her er løsningen selve prosjektet. Det finnes mange typer eventprosjekter:

 • Konferanser
 • Seminar
 • Workshop
 • Kurs
 • Utstillinger
 • Messe
 • Bryllup
 • Direktesending
 • Sommerfest
 • Webinar
 • Regionale og nasjonale konkurranser
 • Internasjonale nettarrangement som skal være tilgjengelig i ulike tidssoner

Jeg har lagt inn sommerfest og bryllup her, fordi denne type private eventer har akkurat de samme kjennetegn som jobbeventer. De skal planlegges, og de foregår over et kort tidsrom – og du har ingen mulighet til å levere løsningen for sent. Hvis maten ikke kommer, så hjelper det ikke at den leveres om en uke.

Hvordan planlegge et event slik at det blir en suksess?

I denen filmen gir jeg deg en struktur for planleggingen. Jo bedre du planlegger og forbereder, jo mer ambisiøs kan du være – og jo større sjans er det for at du lykkes.

Strukturert visualisering

Denne planleggingen gjør du i fire trinn:

 • Visualiser hvordan selve eventet skal bli
 • Se det fra alle de ulike aktørene sitt ståsted
 • Skill mellom de oppgavene som kan gjøres i forkant, og de som må gjøres «in the moment»
 • Planlegg stegvis bakover for å fange opp alt