GRATISKURS

FOREBYGGE KONFLIKTER

DEL 1

HVORFOR FOREBYGGE?

Varighet: 2:50


Det er nesten ingen som tør å bruke «konflikt» som begrep.

Det er nemlig ubehagelig og uforutsigbart om man har har en konflikt i sin organisasjon.

Langt på vei er det en reell frykt, for det er mye stigma knyttet til å ikke takle konflikter – enten du er en leder som har konflikt i din avdeling eller ditt prosjekt, eller enda verre: Hvis du selv er i konflikt.

Du vinner mye på å tørre å ta tak i det!

DEL 2

EMOSJONELL INTELLIGENS

Varighet: 11:02


Jeg har sett konflikter på nært hold i over 20 år, og jeg har sett hvordan det påvirker mennesker.

Det er ubehagelig for alle. Folk vil helst ikke være i konflikt. Man blir sårbar, eksponerte, og mister mye av det man trenger i jobben: Bekreftelser på at du gjør det bra.

Sakskonflikter er ikke noe problem – de er bare nyttige.

Det handler om kjenne og kontrollere både følelser og atferd.

DEL 3

ROLLEFORSTÅELSE ER AVGJØRENDE

Varighet: 4:34


Rolleavklaring er kanskje den viktigste faktoren for å lykkes med prosjekter.

Vi har alle mange ulike roller, både på jobb og privat. Hvilken prosjektrolle har du? Når bytter du roller – hatter – i løpet av en arbeidsdag? De fleste som er i prosjekter har to spesifikke roller i løpet av en arbeidsdag: Linjerollen og Prosjektrollen.

Når dette er uavklart blir det trøbbel i prosjektet!

DEL 4

BYGG EN GOD KULTUR PÅ JOBBEN

Varighet 4:37


Alle kan bidra til å bygge og utvikle en god jobb-kultur – det er ikke bare ledelsens ansvar.

Jo dyktigere du er til å bidra, jo tryggere blir du i din egen rolle.

Tillit er uvurderlig på jobb – men det kommer ikke helt av seg selv.

I denne filmen gir jeg deg 6 ulike grep du kan ta for å påvirke jobben din positivt – uansett hvilken rolle du har.

Som du skjønner – konflikthåndtering er viktig både i prosjekter og ellers.