SJEKKLISTE FOR GOD PROSJEKTOPPSTART

Mange prosjektmodeller inneholder sjekklister av ulike slag. Sjekklister e veldig nyttige for å sikre at man husker alle viktige oppgaver. Men hele tanken bak dem, er jo at du ønsker å krysse av “ja” på alle spørsmålene. Hva gjør du hvis du ikke kan krysse av et punkt? Da er du ofte helt på egenhånd. Her har jeg laget en kjapp beskrivelse av hvilke grep du kan ta for å faktisk kunne si “check” på hvert punkt.

HVORDAN FÅ OVERSIKT OVER HVEM SOM ER PROSJEKTETS OPPDRAGSGIVER?

Hva er egentlig en oppdragsgiver?

Ethvert prosjekt kommer igang basert på en ide, men ideen er ikke nok. Den skal vurderes i virksomhetens ledelse for å finne ut om den er gjennomførbar, før man kan ta en beslutning om å starte prosjektet. Hvis du er prosjektleder, så du vite hvem som har autorisert prosjektet. For hvem sier at det er greit at vi bruker tid og penger på dette?

HVORDAN FÅ OVERSIKT OVER HVA DET FORVENTES AT PROSJEKTET LEVERER?

Hva skal prosjektet levere?

En prosjektleveranse kan være hva som helst. Et fysisk produkt, et arrangmenet, en tjeneste, et bedre system, en ny metode å jobbe på, en digital løsning på noe som har vært gjort manuelt tidligere.

Alle oppgaver som løftes ut av det ordinære, daglige arbeidet for å utvikle en bedre løsning, kan defineres som prosjekt. Noen prosjekter er små, enkle forbedringer som man kan løse innad i avdelingen. Andre løsninger er mer krevende, og det etableres en egen prosjektorganisasjon som samler ulik kompetanse.

Og så har man selvfølgelig store prosjektorganisasjoner hvor alt handler om prosjekter.

Men det vil alltid være en stor del av prosjektarbeidet å spesifisere: Hva er det dette prosjektet skal levere?

HVORDAN BYGGER DU ET GODT PROSJEKTTEAM?

Ressursallokering og team

Får du med deg folk som har den kompetansen som trengs i prosjektet?

Har de lyst til å være med i prosjektet?

Kjenner de målet, og vet hva som forventes av dem?

Uten riktig kompetanse blir det tungt å jobbe i prosjekt, og det blir vanskelig å levere godt nok

Mange har også erfart at det hjelper lite med gode strukturer hvis ikke folk trekker i samme retning.