GRATISKURS PROSJEKTOPPSTART

Dette kurset bygger på «Sjekkliste prosjektoppstart». En sjekkliste er nyttig, men du kan fort føle deg litt «lost» hvis du ikke kan krysse av. For hva gjør du hvis du er usikker? I dette gratiskurset forklarer jeg hvordan du tar tak i hvert enkelt punkt på sjekklista, hvilke tiltak du må sette i verk, og hvordan du sikrer deg kontroll over prosjektet – og dermed prosjektsuksess i det lange løp.

Hvem er oppdragsgiver?

Du må vite hvem som autoriserer prosjektet

I denne første filmen går jeg gjennom punktene for å identifisere hvem som er prosjektets oppdragsgiver. Det er helt avgjørende at du vet hvem som autoriserer prosjektet, og hva som er prosjektets hensikt.

Hva skal prosjektet levere?

Jo raskere dere vet dette, jo bedre

Mange prosjektledere har følt seg litt «i tåka» i starten av prosjektet. Ideen og intensjonene har kanskje tatt form – men hva forventes det at prosjektet leverer? Jo raskere dere kan konkretisere dette, jo enklere blir gjennomføringen.

Hvem har du med deg?

Et godt team bidrar til prosjektsuksess

Hvis folk vil og kan – da er det nesten ingen grenser for hva prosjektet kan få til. Men en god gruppedynamikk kommer ikke av seg selv – her får du tips til hvordan du kan sette sammen et godt prosjektteam.