PROSJEKTER I FRIVILLLIGE ORGANISASJONER

Prosjekter i frivillige organisasjoner

Hvis du er engasjert i frivillige organisasjoner, så har du antagelig vært med i prosjekter av ulike slag. Det kan være et mesterskap eller en oppvisning i ditt lokale idrettslag, en kampanje for å rekruttere medlemmer til en pasientorganisasjon, en jubileumsfest i borettslaget, en ny hjemmeside for lokalforeningen….

Alt dette er prosjekter, selv om de ikke passer inn i en stor, formell struktur. Du vil likevel ha nytte av å kjenne noe av rammeverket for styring av prosjekter. Da blir det lettere å gjennomføre et vellykket prosjekt. Alle deltakerne blir mer fornøyde – og ikke minst: Det er større sjanse for at dere oppnår det dere ønsker.

Jeg har vært tillitsvalgt hele mitt voksne liv

Jeg har vært styremedlem i borettslag og sameiere, styreleder i privat barnehage, FAU-leder, leder av idrettsklubb, leder av kontrollkomiteen i NKF. Og nå sist; leder i lokalforeningen av MS-forbundet.

Jeg har sett så mange ulike tiltak som kalles prosjekter – men som på ingen måte planlegges, styres eller gjennomføres som prosjekt. Og som i veldig liten grad evalueres. Dermed vet man ikke om man vet om pengene ble brukt på noe fornuftig – eller om man fikk noen effekt.

Jeg har også brukt det jeg kan om prosjekter for å gjennomføre store eventer – med stor suksess. Så uansett hvilken rolle du har i en frivillig organisasjon. det er alltid lurt å ha grunnleggende prosjektforståelse.