GRUNNLEGGENDE STRUKTUR I EN PROSJEKTORGANISASJON

Det er lettere å gjennomføre vellykkede prosjekter hvis man har en prosjektorganisasjon bak seg.

Det er fullt mulig å gjennomføre gode prosjekter uten å ha en formell prosjektorganisasjon rundt seg. Men det er mye lettere å gjennomføre gode prosjekter hvis alle de som er involvert kjenner til noen av de grunnprinsippene som gjelder for autoritet og rolleavklaring – slik t du vet hva som forventes av deg i den rollen du har fått i prosjektet.

Hierarki og matrise

De fleste virksomheter er organisert som et hierarki, og verdiskapningen skjer i linja. Hvis man har en ekstraordinær oppgave på siden av vanlig drift, kan man ønske å opprette en prosjektorganisasjon. For å lykkes med dette, må prosjektet få de nødvendige ressurser fra linja. I denne filmen går jeg gjennom hva en matriseorganisasjon er, og hva som skaper en sterk matrise.

Formalitetene på innsiden av prosjektet

Du må også kjenne til hvordan det ser ut inne i prosjektet. Hvilke ansvarsnivåer skal man ha inne i et prosjekt – og hvordan er autoriteten fordelt? Det er dessverre stor forvirring i mange organisasjoner om ansvarsfordelingen mellom styringsgruppe og referansegruppe. De som er med i styringsgruppa har beslutningsmakt – men også ansvar for at prosjektet blir vellykket. Referansegruppa har ikke beslutningsmyndighet, men heller ikke noe ansvar videre.

Hva forventes av de ulike rollene i et prosjekt?

Jeg går gjennom de ulike rollene fra strategisk nivå, styrende nivå, ledende nivå og gjennomførende nivå – på den måten får du en trygghet i den rollen du har påtatt deg.