Hvordan få oversikt over beslutningsnivåer i ulike prosjektroller?

Mange virksomheter ønsker å kombinere ulike prosjektmodeller. Ofte vil man ønske å bruke en tradisjonell sekvensiell modell for å få en viss oversikt over hele prosessen. Dette kan gjelde særlig fordi man ønsker å synliggjøre prosjektet og gi beslutningstakere og kunder en mulighet til å danne seg et bilde av gangen i prosjektet. Samtidig ønsker man å ha den endringsresponsen som ligger i mer smidige modeller. Men hvis man kombinerer en sekvensiell og en smidig modell – da vil du plutselig ha en prosjektorganisasjon med ganske uoversiktlige ansvarsområder.

For hva er forskjellen på Produkteier og Prosjekteier? Hvem har høyest autoritet av Prosjektleder og Scrummaster? Hvilke beslutninger skal prosjektteamet ta på egenhånd?

Jeg gir noen svar i denne videoen.