HVORDAN KOMME GODT IGANG MED PROSJEKTER?

Her får du en e-bok som gir deg gode spørsmål for oppstarten av prosjekter. Den er så generell at den gjelder alle typer prosjekter – her handler det om de grunnleggende forutsetningene du trenger for å lykkes.

Prosjektplanlegging

Mange tenker på Microsoft Project, Trello eller Asana når de skal begynne å planlegg et prosjekt. Men dette er verktøy, og før du vet hva du skal «snekre» kan du heller ikke avgjøre om du trenger hammer eller malekost, for å si det slik. Du må frøst ha en grunnleggende forståelse for prosjektfaget, og et overblikk over prosjektet.

Kort, men presis

Ikke la deg lure av at denne e-boken er på 8 sider. Den er essensen i alle prosjektmetoder. Uansett om du bruker PMP, PRINCE2, Scrum, Agile eller KANBAN – dette er grunnleggende spørsmål som vil avdekke mye av fundamentet for prosjektet.

Vanskelige spørsmål

Noen av disse spørsmålene vil dere ikke klare å svare på innledningsvis- Bruk dem som grunnlag for å øke forståelsen for prosjektet, slik at dere unngår dyre misforståelser senere.