Konflikthåndtering

Hvorfor unngår vi konflikter?

Ingen synes det er hyggelig å være midt oppe i en konflikt. Folk kvier seg, de unngår problemet – eller de folka det gjelder. Hvis vi bare venter, så vil det gå over av seg selv, ikke sant? Jeg har ikke truffet noen som liker å være i konflikt. uansett hvor uberørt de kan se ut.

Hvordan megle i en konflikt?

Har du mest lyst til å utsette hele problemstillingen?
Det er forståelig, men det skader både prosjektets fremdrift og ditt renomme som prosjektleder. Så hopp i det, så får du en løsning på konflikten.Hvis du jobber i et matriseprosjekt, og har to medarbeidere som kommer fra hver sin avdeling i linjeorganisasjonen – og så er de i konflikt.