Det

KONFLIKTER STJELER TID FRA PROSJEKTET

Uan

Konflikter er et interessant fenomen

Konflikter er et interessant fenomen.  På film og på TV gir konflikter dynamikk, det gir seertall, og det er etterspurt. Hvis det gjelder oss selv, derimot…..

Hvis konflikter gjelder oss selv, så er det ubehagelig, og vi styrer unna. Jeg har jobbet med prosjektledere i 20 år, og mye av fokuset har vært at man skal bli trygg nok i rollen til å tørre å ta tak i konflikter.

Prosjektets rammebetingelser kan trigge konflikt

Hvis du jobber i prosjekter, så vil rammebetingelsene – begrensninger i tid, penger, ressurser, ulik målforståelse –  kunne trigge konflikter.  Men det er mulig å løse konflikter.

På den annen side så ser jeg at mange tåler mer konflikt i prosjekter. Det er midlertidig, man biter tenna sammen og holder ut – for prosjektet blir jo ferdig en gang.

Problemet er at folk som krangler – de jobber ikke, de bruker tiden på å samle bevis. Og det har ikke du tid til i et prosjekt. Derfor må du ta ansvaret som prosjektleder, og gjøre det du kan for å løse konflikten.

Du trenger å kunne tre nivåer av konflikthåndtering

Som prosjektleder er det tre kompetanser du trenger å ha:

1) Forebygge problemer. Her ligger all struktur i prosjektet, ikke sant? Særlig viktig er rolleavklaring og tydelig prosjektorganisasjon.

2) Takle ubehageligheter. Jepp, det er ubehagelig. Du må tørre å tak i det når situasjonen blir litt ubehagelig – når du kjenner det i magen. Det gjelder særlig hvis du selv er berørt av konflikten.

For hvis du ikke tør å ta tak her, og si «hei, stopp en hal, folkens, det er noe som ikke funker, så vil dette bare utvikle seg videre. Og det som er så innmari surt, er at det som begynner som en ryddig sakskonflikt kan utvikle seg til en bitter personkonflikt hvis det ikke håndteres. Og da befinner du deg plutselig på trinn 3:

3) Håndtere konflikter. Et er mange grep man kan gjøre for å håndtere konflikter. Det du trenger å lage en setting med dialog, hvor det bl.a. settes klare krav til atferd for å få til en endring som fører til en løsning.

Hva hvis du er en del av konflikten?

Men så er du kanskje i den situasjonen at det gjelder deg selv! Fordelen er at du kan gripe inn tidlig.

For hvis du er prosjektleder og sitter på utsiden av en konflikt og observerer den, så kan den ha utviklet seg langt før du får mulighet til å gripe inn.

Men hvis det gjelder deg selv – uansett hvilken rolle du har – så kan du ta tak i det med en gang du kjenner det i magen. Du vet hva jeg mener, ikke sant? Når du ikke orker å ta den telefonen, du styrer unna en situasjon, i verste fall hopper du inn på kopirommet for å unngå en person…

Det er et signal om at du faktisk må ta grep. Og hvis du kan klare å fokusere på hvordan du opplever situasjonen, og hva du ønsker av atferdsendring – både for deg selv og den andre parten – da kan du komme langt.

Hva skjer hvis du ikke tar tak i konflikten?

Nå tenker du kanskje at «jeg orker ikke ta tak», og du håper at deg går over av seg selv.

Det gjør det ikke.  Hvis du ikke tar tak, så risikerer du at motsetningene mellom de personene som er i konflikt blir så stor at de ikke lenger ønsker å finne en løsning.

Og da er du «stuck». Da kommer du ingen vei med å fasilitere en løsning, og du må sette i verk mye mer omfattende og dyre tiltak. Ta tak mens konflikten er håndterbar, det er mulig å løse det.