Få kontroll på prosjektet

STRUKTUR

Uten struktur så skal det veldig mye godvilje, entusiasme og samhold til for at prosjektet skal lykkes. Hvis alle vil, og kan, da kan du få til nesten hva som helst uten å ha noen bevisst prosjektstruktur.

Erfaringsmessig ser vi dessverre at både samholdet og entusiasmen kan slites tynt uten et rammeverk.

i denne filmen deler jeg noen tips for hvordan du kan sikre en felles forståelse for hva prosjektarbeidet innebærer – så slipper man uenighet i etterkant.

RELASJON

Et prosjekt trenger per definisjon ulike mennesker med ulik kompetanse for å kunne utføre prosjektet.

En tydelig rollestruktur gjør det enklere å avklare ansvar og forpliktelser.

Det er en del ting som bør være på plass for at du skal få disse menneskene til å trekke i samme retning, og oppleve forpliktelse til prosjektet.

PRESTASJON

Det er tungt å skulle yte maksimalt i et prosjekt hvis du ikke har rammene på plass.

Men det er fullt mulig å bli overarbeidet likevel.

Prestasjon handler om å finne en helsemessig balanse for din egen del, slik at du ikke blir utkjørt av negativt stress.