UAVKLARTE ROLLER SKAPER PROBLEMER

Når en virksomhet definerer en oppgave som et prosjekt, er det mest naturlige å utnevne en prosjektleder. Da har man definert ansvaret, ikke sant? Men hvem er det som utnevner denne prosjektlederen? Hvem er det som følger opp? Hvem skal prosjektleder rapportere til? Da snakker jeg ikke om hvilken person, men hvilken rolle denne personen har.

Hvis organisasjonen er liten, så vil sannsynligvis prosjektene høre til i en svak matrise. Avklaring av autoritet og rolleforståelse er avgjørende for at alle som jobber i prosjektet forstår hva som forventes av dem. I denne filmen forklarer jeg styringsnivåer og ulike grader av autoritet i matriseorganisasjon – slik at alle som er involvert i et prosjekt har mulighet til å bli trygg på rammene.

Her finner du en gjennomgang av de viktigste rollene i prosjekter