Prosjekteierskap

Hvordan kan man unngå sløsing i frivillige organisasjoner?

Etter å ha vært engasjert som tillitsvalgt i ulike frivillige organisasjoner i hele mitt voksne liv, har sett veldig mye flott engasjement. Jeg har også sett tilfeller hvor dette engasjementet brukes opp på prosjekter som ikke fører noen vei. Eller prosjekter som ser tilsynelatende flotte og riktige ut – men som styres så dårlig at det er umulig å si om det ble vellykket. Ingen vet om man oppnådde ønsket effekt – det eneste man kan si med sikkerhet er at det kostet mye penger.

Hvordan kan man unngå sløsing i frivillige organisasjoner? Read More »

Prosjektleder uten prosjektorganisasjon

Uavklarte roller skaper problemer
Når en virksomhet definerer en oppgave som et prosjekt, er det mest naturlige å utnevne en prosjektleder. Da har man definert ansvaret, ikke sant? Men hvem er det som utnevner denne prosjektlederen? Hvem er det som følger opp? Hvem skal prosjektleder rapportere til? Da snakker jeg ikke om hvilken person, men hvilken rolle denne personen har.

Hvis organisasjonen er liten, så vil sannsynligvis prosjektene høre til i en svak matrise. Avklaring av autoritet og rolleforståelse er avgjørende for at alle som jobber i prosjektet forstår hva som forventes av dem. I denne filmen forklarer jeg styringsnivåer og ulike grader av autoritet i matriseorganisasjon – slik at alle som er involvert i et prosjekt har mulighet til å bli trygg på rammene.

Prosjektleder uten prosjektorganisasjon Read More »