Prosjektroller og beslutningsnivåer

HVEM BESTEMMER OVER PROSJEKTET?

Har prosjektet riktig beslutningsmyndighet?

Dette er kanskje ett av de mest sentrale spørsmål for deg som jobber i prosjekt – særlig hvis du er prosjektleder eller prosjekteier.

Den største fallgruven i prosjekter roller

I betydningen manglende rolleavklaring, ikke sant? Hvis de som er blitt med i prosjektorganisasjonen ikke vet hvilket ansvar de har – og heller ikke har nødvendige fullmakter til å gjennomføre den jobben de er pålagt – da blir det fryktelig vanskelig å komme til mål.

Prosjektmodellene prøver å løse dette

De ulike prosjektmetodene og modellene som er utviklet ønsker å gi deg et rammeverk for å få kontroll på rollene. Og uansett hvilken prosjektmodell dere velger, så vil dere finne at det er rimelig samsvar mellom de ulike modellene.

Dette er de viktigste ansvarsområdene:

  • Valg av prosjekt er en strategisk beslutning som gjøres i virksomhetens ledelse.
  • Prosjektets styringsgruppe – eller styre – eller prosjekteier har ansvaret for å ta de avgjørende beslutningene om oppstart, endringer og avslutning.
  • Prosjektleder har ansvaret for å levere et prosjektresultat innenfor de rammene som er gitt av prosjektstyret.

Prosjektroller er vanskelig

Det er krevende å definere og etablere en prosjektorganisasjon. Det handler om hvilke mennesker som involveres, hvilket engasjement de har, hvorvidt de ønsker å gjøre dette prosjektet, og hvilken autoritet de skal få i forhold til alt annen som er viktig i en organisasjon.

Derfor lager man nye modeller – og blander roller

Det er dessverrre ikke alltid hensiktmessig. Jeg ser at noen virksomheter blander f.eks tradisjonelle prosjektmodeller med en smidig tilnæring – noen ganger til den grad at rolleforvirringen blir komplett.

Jeg har derfor laget en film som beskriver – og sammenligner – de ulike nivåene av beslutningsmyndighet i de ulike prosjektmodellene:

Du vil kanskje si at det er urealistisk. Men ikke undervurder skadevirkningene en langvarig konflikt vil ha på det totale samspillet i prosjektet.

Denne kan du også høre på podcast her.