Hva er et vellykket prosjekt?

HVA ER EGENTLIG ET VELLYKKET PROSJEKT?

Prosjekttriangelet er vel viktig?

Dette er det klassiske kriteriet for om et prosjekt er vellykket: Dere leverer på tid, innenfor budsjett, og en leveransekvalitet som står i forhold til kravspesifikasjonen.

Tid, kostnad og kvalitet – er det nok?

Men hva om det ikke er godt nok? Kanskje premissene har endret seg underveis. Det man trodde var ønsket funksjonalitet viser seg å ikke dekke behovet. Mens prosjektet har jobbet, så har virkeligheten innhentet mottaker. Det viste seg kanskje at oppgaven var mer kompleks, at viktige brukergrupper ikke kom på banen tidsnok, at det løsningen som ble valgt – den er faktisk ikke god nok. Joda, du kan levere, og de må nesten ta imot – for du har holdt rammene, ikke sant?

Det hjelper så lite hvis det ikke funker i praksis

Det hjelper ikke hvis resultatet ikke tas i bruk. Hvis løsningen ikke gjør det mulig for basisorganisasjonen å hente ut den effekten man ønsket seg. Da er alt arbeidet som er gjort i prosjektet til ingen nytte – og da er det ikke vellykket uansett!

Så hvordan sikrer man suksess, da?

  1. Sørg for å være helt klare på hvorfor dette prosjektet skal gjøres. Hva ønsker dere å oppnå på lang sikt? Hvorfor skal dere bruke tid og penger på å utvikle et produkt, en tjeneste, en løsning, et regelverk?
  • SUKSESSKRITERIER: Dette er definisjonen på suksess. Bli enige om objektive kriterier som kan sjekkes av på et gitt tidspunkt senere.

2. Så må dere vurdere om prosjektinnholdet og den planlagte leveransen faktisk er den rette veien å gå. Når dette er ferdig – vil det bidra til at dere oppnår den effekten som er grunnen til å starte prosjektet?

  • LEVERANSEKRITERIER: Dette er den konkrete prosjektleveransen, som regel omtalt som prosjektmålet. Når dette er levert er prosjektet ferdig til overlevering. Jo tydeligere kriterier, jo enklere overlevering

Scope creep – når du miste kontrollen

Hele veien må du ha kontroll på scope – altså omfanget av prosjektet. De fleste prosjektledere kan kjenne seg igjen i at prosjektet vokser underveis – og da er det sjelden problemet er at man får mer tid og penger. Har du gode definerte suksesskriterier og leveransekriterier har du et fundament for å håndtere endrede forventninger underveis.