TAR DU DIN PLASS I PROSJEKTORGANISASJONEN?

Dyktig prosjektleder. Anerkjent, internasjonalt firma. Ambisiøst og spennende prosjekt.

Jeg hadde sagt ja til å gå gjennom prosjektplanen hennes

Hun gledet seg til å ta fatt på rollen som prosjektleder, den var midt i blinken for hennes kompetanse.

Prosjektet var stort og internasjonalt, ambisiøst. Jeg var rett og slett litt spent på om jeg ville ha noe å bidra med til den prosjektplanen. Det var tross alt en ganske heftig template spekket med organisasjonskart og fremdriftsplan.

Spennende lesing, mange aktører, typisk matriseorganisasjon på høyt nivå.

Det er alltid spennende å se prosjektorganisasjonen. Hvilke ord bruker de på styringsgruppa?  Hvor høyt opp i basis er prosjektet forankret? Bruker de prosjekteier som rolle?

På ledelsesnivå så det riktig bra ut.

Det mangler en boks!

Men….. hvor er prosjektlederen? Det mangler en boks. Rapporteringslinja går direkte fra Prosjekteier til Prosjektteamet.

Og der finner jeg henne. Som en del av teamet. Helt usynlig ansvarsområde. Helt usynlig autoritet.

Damer, dere må synes! Er du prosjektleder skal du ha din egen boks. Helt tydelig som bindeleddet mellom teamet og prosjekteier. Det skal være en definert rolle som gjelder akkurat for dette prosjektet – helt uavhengig av den rollen du (og de over deg) har i basisorgansasjonen.

For at du skal få gjennomslag, må alle i prosjektet vite hvilken myndighet du har. Og du må selv få definert din rolle klart og tydelig. Først da kan du bruke autoriteten overfor resten av organisasjonen. Det er først da kan du motsi en linjeleder som vil blande seg inn i beslutningene. Da først vet du hvilke beslutninger du skal ta, og hvilke du skal løfte til neste nivå.

Og, ikke minst: Da vet også teamet ditt at du har en autoritet som kan dra prosjektet videre.