Prosjektledelse

Hva er et vellykket prosjekt?

Prosjekttriangelet er vel viktig?

Dette er det klassiske kriteriet for om et prosjekt er vellykket: Dere leverer på tid, innenfor budsjett, og en leveransekvalitet som står i forhold til kravspesifikasjonen.

Tid, kostnad og kvalitet – er det nok? Men hva om det ikke er godt nok? Kanskje premissene har endret seg underveis. Det man trodde var ønsket funksjonalitet viser seg å ikke dekke behovet. Mens prosjektet har jobbet, så har virkeligheten innhentet mottaker. Det viste seg kanskje at oppgaven var mer kompleks, at viktige brukergrupper ikke kom på banen tidsnok, at det løsningen som ble valgt – den er faktisk ikke god nok. Joda, du kan levere, og de må nesten ta imot – for du har holdt rammene, ikke sant?

Hva er et vellykket prosjekt? Read More »

Hvordan lage et godt kursprogram?

«Det jeg hører, glemmer jeg. Det jeg ser, husker jeg. Det jeg gjør, lærer jeg»

Det er mye sant i denne setningen. Alle som har vært på kurs vet hvor mye som blir glemt rett etterpå. Så hva kan du som bestiller av et kursopplegg gjøre for å få effekt? Du ønsker jo en effekt, ikke sant? At de som har deltatt på kurset har fått økt prosjektkompetanse?

Dette er faktisk et prosjekt i seg selv. Du gjennomfører vel ikke prosjekter bare fordi dere har for mye tid og penger tilgjengelig? Du sender heller ikke folk på kurs av samme grunn. Du må definere hensikten, og dere må bli enige om hva som vil beskrive en fremtidig tilstand hvor dere kan si at «Jepp, dette var et skikkelig bra opplæringsprogram».

Hvordan lage et godt kursprogram? Read More »