Prosjekteierskap

Hva er et vellykket prosjekt?

Prosjekttriangelet er vel viktig?

Dette er det klassiske kriteriet for om et prosjekt er vellykket: Dere leverer på tid, innenfor budsjett, og en leveransekvalitet som står i forhold til kravspesifikasjonen.

Tid, kostnad og kvalitet – er det nok? Men hva om det ikke er godt nok? Kanskje premissene har endret seg underveis. Det man trodde var ønsket funksjonalitet viser seg å ikke dekke behovet. Mens prosjektet har jobbet, så har virkeligheten innhentet mottaker. Det viste seg kanskje at oppgaven var mer kompleks, at viktige brukergrupper ikke kom på banen tidsnok, at det løsningen som ble valgt – den er faktisk ikke god nok. Joda, du kan levere, og de må nesten ta imot – for du har holdt rammene, ikke sant?

Hva er et vellykket prosjekt? Read More »