Prosjekteierskap

Prosjekteier leker gjemsel

Hvilket ansvar har prosjekteier? Uklar rollebeskrivelse på dette nivået i organisasjonen fører til mange problemer. Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet blir en suksess. En av grunnene til at mange prosjekter mislykkes er derfor fordi man ikke har en dedikert prosjekteier fra start.  Mange virksomheter  har ikke definert tydelig nok hvem som skal ha rollen …

Prosjekteier leker gjemsel Les mer »

Gruer du deg til møtet i styringsgruppa?

Det er kjedelig å grue seg til møtet i styringsgruppa hvis du er prosjektleder. Det er enda kjedeligere hvis det er du som er prosjekteier. Den rollen er ofte undervudert, og den som blir utnevnt til prosjekteier har ofte mange andre oppgaver og for liten kjennskap til prosjektet. Men fordi man sitter i en linjeposisjon som gir myndighet over ressurser, så får man noen ganger automatisk ansvaret for prosjektet.