Prosjekteierskap

Hvordan sette gode kriterier for prosjektmål

Det er egentlig bare to ting du skal holde styr på: Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet, og hvordan skal vi klare å iverksette den effekten? Det som er veldig vanlig i praksis, er å starte med en formulering av selve prosjektmålet. Da ønsker man å definere så tydelig som mulig – hva er det vi skal gjøre i dette prosjektet? Akkurat den formuleringen kan skape trøbbel – for vi er jo egentlig ikke så interessert i å hva som skal gjøres, som vi er interessert i hva som faktisk skal leveres!

Hvordan sette gode kriterier for prosjektmål Read More »

Forskjellen på Prosjektstyre og Referansegruppe

Hvem beslutter og hvem gir råd?Dette er en helt avgjørende forståelse å ha med seg inn i prosjektarbeidet. Prosjektleder er en tittel som det er ganske greit å få oversikt over. Prosjekteier, derimot, og prosjektstyre – dette er ofte roller som tildeles i organisasjonen, og hvor det veldig fort kan bli uklarhet i forhold til forventninger, autoritet og myndghet.

Forskjellen på Prosjektstyre og Referansegruppe Read More »